ring0.info

  1. Windows Çekirdeğini Çıtlatıyoruz - NULL Gösterici Çağırımı
  2. Windows Çekirdeğini Çıtlatıyoruz - Yığın Taşması
  3. KVM sanal makine gizleme
  4. Sistem Bildirim Rutinlerinin Özeti
  5. Wanacry ve solucanının minik bir analizi
  6. GCHQ Soru Çözümleri
  7. ÇMHA Tespiti İçin Minik Bir Yöntem
  8. İş Öğelerini Listeleme ve Windbg TM
  9. Sednit Çekirdek Modülü Analizi
  10. Kilitler, Kilitlenme ve Eşzamanlama