Çalıştırılabilir bir dosyanın yapısını anlamak tersine mühendislik ile ilgilenecek insanlar için gerçekten önemli bir konu. Bu yazı, bu çalıştırılabilir dosyaların başlıkları hakkında olacak diye umuyorum.

PE başlığı çalıştırılabilir dosyanın yapısı hakkında kritik bilgiler içerir fakat bu başlıklar yalnızca PE başlığından oluşmuyor. Örneğin Windows işletim sistemlerinde her dosya öncelikle DOS başlığı ile başlar. Bu işletim sistemlerinin geriye dönük uyumluluğu için gereken bir durum, bu sayede çalıştırılabilir dosyalar eski(DOS) sistemlerde de çalışabiliyor tabii bir hata mesajı vererek çalışamayacağını söyleyerek yani şu mesaj:

This program cannot be run in DOS mode.

Bunu sağlayan her çalıştırılabilir dosyada bulunan 16 bitlik DOS programı. Yalnızca bu değil, çalıştırılabilir dosyalar bazı alanlara ayrılmış durumdadır. Şu resimde görülebileceği üzere:

Açıklamalara geçmeden önce RVA kavramından bahsedelim. Söylediğimiz üzere PE başlığı bölümlerden oluşuyor ve burada tutulan bilgilere ulaşabilmek için bir adrese ihtiyacımız var işte RVA bize bunu veriyor. PE yine kendi içerisinde belirtilen bir adrese yükleniyor ve siz başık içerisinden bir değere erişmek istediğinizde PE adresine bu RVA değerini ekliyorsunuz basitçe.

Dos Başlığı (64 BYTE)

Dos başlığı bahsettiğimiz gibi geriye dönük uyumu sağlamak için dosyada bulunuyor ve içerisinde IMAGE_DOS_HEADER adı verilen bir yapı ile aşağıdaki değerler tutuluyor.

typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER { // DOS .EXE header
  USHORT e_magic;     // Magic number
  USHORT e_cblp;     // Bytes on last page of file
  USHORT e_cp;      // Pages in file
  USHORT e_crlc;     // Relocations
  USHORT e_cparhdr;    // Size of header in paragraphs
  USHORT e_minalloc;   // Minimum extra paragraphs needed
  USHORT e_maxalloc;   // Maximum extra paragraphs needed
  USHORT e_ss;      // Initial (relative) SS value
  USHORT e_sp;      // Initial SP value
  USHORT e_csum;     // Checksum
  USHORT e_ip;      // Initial IP value
  USHORT e_cs;      // Initial (relative) CS value
  USHORT e_lfarlc;    // File address of relocation table
  USHORT e_ovno;     // Overlay number
  USHORT e_res[4];    // Reserved words
  USHORT e_oemid;     // OEM identifier (for e_oeminfo)
  USHORT e_oeminfo;    // OEM information; e_oemid specific
  USHORT e_res2[10];   // Reserved words
  LONG  e_lfanew;    // File address of new exe header
} 

Burada hepsini açıklayamayız tabi, önemli elemanlardan olan e__magic dosya formatının doğrulanması için gereken sihirli numarayı tutuyor ve bu M ve Z harflerinin ascii karşılığı olan 4D 5A şeklinde oluyor. Son 4 byte yani e__lfanew ise PE header’ın başlangıcı gösteriyor.

Dos stub olarak adlandırlan kısım ise bahsettiğimiz hata mesajını ekrana yazmayı sağlayan programı barındırıyor.

PE Başlığı

PE başlığı tıpkı DOS başlığı gibi kendine ait bir yapıya sahiptir. Bu yapı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
  WORD  Machine;
  WORD  NumberOfSections;
  DWORD  TimeDateStamp;
  DWORD  PointerToSymbolTable;
  DWORD  NumberOfSymbols;
  WORD  SizeOfOptionalHeader;
  WORD  Characteristics;
}

Düşüneceğinizin aksine bu başlık DOS başlığından sonra gelmek zorunda değildir. DOS başlığının 0x3c offsetinde bulunan e_lfanew bize PE başlığının adresini vermektedir. Örneğin Windows 8.1 işletim sisteminde çalışan örnek programının DOS header bilgilerine bakalım, öncelikle programı WinDbg ile açarak lm komutunu kullanıp hafızadaki yerini öğreniyoruz. Bu örnekte program 0040000 adresinde:

kd> dt nt!_IMAGE_DOS_HEADER 00400000
ntdll!_IMAGE_DOS_HEADER
  +0x000 e_magic     : 0x5a4d
  ---snip---
  +0x03c e_lfanew     : 0n216

Gördüğünüz gibi sihirli değerimiz(2 byte) ve PE başlığının bulunduğu kısım belirtilmiş. Aynı şekilde bu dosyanın PE başlığı bilgilerine bakalım. Bunun için PE header‘ın adresini hesaplamamız gerek, lfanew’de belirtilen değer 216 ayrıca bir de PE header’ın sihirli numarası var 4 byte uzunluğunda toplamda 220 decimal yapıyor, hex’e çevirirsek bu DC yapar, bakalım.

0:001> dt nt!_IMAGE_FILE_HEADER 004000DC
ntdll!_IMAGE_FILE_HEADER
  +0x000 Machine     : 0x14c
  +0x002 NumberOfSections : 4
  +0x004 TimeDateStamp  : 0x3e016030
  +0x008 PointerToSymbolTable : 0
  +0x00c NumberOfSymbols : 0
  +0x010 SizeOfOptionalHeader : 0xe0
  +0x012 Characteristics : 0x10f

Dediğim gibi PE başlığının da kendine has bir sihirli numarası vardır. P ve E harflerinin ascii karşılığı olan 50 45 PE başlığının en üstünde bulunur (4 Byte uzunluğunda). Ardından yukarıda yapısı görünen 20 bytelık IMAGE_FILE_HEADER kısmı bulunuyor.

NumberOfSections programın içerisinde bulunan toplam sections sayısını verir. En fazla 96 section bulunabilir.

Şimdi, bu yapıdaki Machine alanı programın çalışacağı sistemin türünü belirtiyor. Alabildiği farklı değerler var örneğin buradaki 14c bu programın i386 veya üstü bir makinede çalışacağını gösteriyor.

TimeDateStamp kısmında bu dosyanın oluşturulmasının 01/01/1970 tarihinden sonra geçen saniye biçiminden sayı tutulmaktadır.

SizeOfOptionalHeader bu kısımda hemen bu alanın ardında bulunan IMAGE_OPTIONAL_HEADER‘ın uzunluğu bulunmaktadır.

Arada kalan PointerToSymbolTable ve NumberOfSymbols yalnızca COFF dosya formatında bi anlam içerir, son alan olan Characteristics kısmı ise dosya ile ilgili bazı önemli bilgileri bitsel olarak içerir.

Örneğin bu kısımları daha rahat bir şekilde Olly’de görebilirsiniz.

004000D8  50 45 00 00>ASCII "PE"      ; PE signature (PE)
004000DC  4C01    DW 014C       ; Machine = IMAGE_FILE_MACHINE_I386
004000DE  0400    DW 0004       ; NumberOfSections = 4
004000E0  3060013E  DD 3E016030     ; TimeDateStamp = 3E016030
004000E4  00000000  DD 00000000     ; PointerToSymbolTable = 0
004000E8  00000000  DD 00000000     ; NumberOfSymbols = 0
004000EC  E000    DW 00E0       ; SizeOfOptionalHeader = E0 (224.)
004000EE  0F01    DW 010F       ; Characteristics = EXECUTABLE_IMAGE|32BIT_MACHINE|RELOCS_STRIPPED|LINE_NUMS_STRIPPED|LOCAL_SYMS_STRIPPED
004000F0  0B01    DW 010B       ; MagicNumber = PE32
---snip---

PE header kısmının optional kısmında bir çok alan olduğundan burada uzatmayacağım merak edenler yazının en altından ulaşabilirler.

Import ve Export Tabloları

Şimdi bu iki tablodan bahsetmeden önce bunların nerede tutulduğunu bi görelim. PE Optional header’ın en sonunda IMAGE_DATA_DIRECTORY türünde bir eleman bulunmaktadır. Bu arkadaşın yapısı şöyle:

0:000> dt _IMAGE_DATA_DIRECTORY
ntdll!_IMAGE_DATA_DIRECTORY
  +0x000 VirtualAddress  : Uint4B
  +0x004 Size       : Uint4B

Buradaki VirtualAddress kısmı bu tabloların adresini Size kısmı da boyutunu tutmaktadır. Örneğin ntdll.dll dosyasının tablosuna Detect It Easy yardımıyla bir bakalım.

Burada bizim bakacağımız iki kısım EXPORT ve IMPORT kısmı. ntdll.dll dosyasında sadece export bulunduğu için öncelikle export olayına bir bakalım. Dosya içerisinden export edilen fonksiyonlar, bu dll dosyasını kullanığı taktirde diğer programlar tarafından kullanılabilir demektir. Bu tablonun yapısı IMAGE_EXPORT_DIRECTORY ile tanımlı fakat debug sembollerinde ne yazık ki yok. Internette kısa bir araştırmadan sonra yapının şöyle olduğunu görebiliriz:

typedef struct _IMAGE_EXPORT_DIRECTORY {
  DWORD Characteristics;    #0x0
  DWORD TimeDateStamp;     #0x4
  WORD MajorVersion;      #0x8
  WORD MinorVersion;      #0xA
  DWORD Name;         #0xC
  DWORD Base;         #0x10
  DWORD NumberOfFunctions;   #0x14
  DWORD NumberOfNames;     #0x18
  DWORD AddressOfFunctions;  #0x1C
  DWORD AddressOfNames;    #0x20
  DWORD AddressOfNameOrdinals; #0x24
 }

Şimdi Windows XP makinamıza dönelim ve kernel debugging yaparaktan ntdll.dll dosyasına bir bakalım. Öncelikle bu tablonun adresini bulmamız gerekecek.

kd> dd 0x7c9000D0 + 0x78
7c900148 | 00003400 00009a5e 00000000 00000000

0x7c9000D0 adresi bizim PE sihirli numaramızın başladığı yer, buraya bu _IMAGE_DATA_DIRECTORY yapısının bulunduğu 78 offsetini ekliyoruz. Peki neden 78 ? Çünkü PE yapısına bakacak olursak 4 byte PE sihirli sayısı, 20 byte PE File Header, 96 byte optional header kısmı toplanınca 120 decimal yani 78 hex yapıyor. Şimdi burada görülen ilk iki adresten ilki 00003400 tablomuzun adresi, 00009a5e ise uzunluğu. Şimdi bu yapının içerisine bakmaya çalışalım.

kd> dd 7c903400
7c903400 | 00000000 4d00dcd0 00000000 00006790
7c903410 | 00000001 00000524 00000524 00003428
7c903420 | 000048b8 00005d48 0005a2c3 0005a22b
7c903430 | 0005a18d 00002ad0 00002b30 00002b40
7c903440 | 00002b20 0001f750 0001f7b1 0001c567
7c903450 | 00021225 000212e6 00051f73 00012c49
7c903460 | 00021ddf 0001f6f7 00051f68 00051ee3
7c903470 | 00019e5a 00051ff4 00051fa6 00051f1f

Burası bizim export yapımız, şimdi yapıda verilen offset değerlerine göre bilgileri alabiliriz. Exportları görmek için Name kısmına bakmamız gerek yani 0xC.

kd> dd 7c903400 + 0xC
7c90340c | 00006790 00000001 00000524 00000524

00006790 adresine bakıyoruz hemen:

kd> db 0x7c906790
7c906790 6e 74 64 6c 6c 2e 64 6c-6c 00 43 73 72 41 6c 6c ntdll.dll.CsrAll
7c9067a0 6f 63 61 74 65 43 61 70-74 75 72 65 42 75 66 66 ocateCaptureBuff
7c9067b0 65 72 00 43 73 72 41 6c-6c 6f 63 61 74 65 4d 65 er.CsrAllocateMe
7c9067c0 73 73 61 67 65 50 6f 69-6e 74 65 72 00 43 73 72 ssagePointer.Csr
7c9067d0 43 61 70 74 75 72 65 4d-65 73 73 61 67 65 42 75 CaptureMessageBu
7c9067e0 66 66 65 72 00 43 73 72-43 61 70 74 75 72 65 4d ffer.CsrCaptureM
7c9067f0 65 73 73 61 67 65 4d 75-6c 74 69 55 6e 69 63 6f essageMultiUnico
7c906800 64 65 53 74 72 69 6e 67-73 49 6e 50 6c 61 63 65 deStringsInPlace

Gördüğünüz gibi export edilen fonksiyonlar burada. Bu işin karmaşık olan yolu, yapıyı görmeniz için böyle gösterdim fakat isterseniz DIE ile bu fonksiyonları rahatça görebilirsiniz.

Import Tablosu

Bir diğer kısım olan import ise exportun tam tersi gibi. Yani program tarafından ihtiyaç duyulan ve dışarıdan çağırılan fonksiyonları içeriyor. Örneğin içirisinde string kopyalama olan bir küçük programın import tablosunu inceleyelim. Hatırlarsanız Export yapısı 0x78 offsetinde bulunuyordu, uzunluğunun 8 byte olduğunu da hesaba katarsak decimal olarak 120+8 = 128 = 0x80. Şimdi bu offsete bakalım.

0:000> dd 00400080 + 0x80
00400100 | 00008000 0000054c 00000000 00000000
00400110 | 00000000 00000000 00000000 00000000
00400120 | 00000000 00000000 00000000 00000000
00400130 | 00000000 00000000 00000000 00000000
00400140 | 0000a000 00000018 00000000 00000000
00400150 | 00000000 00000000 00008118 000000c8
00400160 | 00000000 00000000 00000000 00000000
00400170 | 00000000 00000000 7865742e 00000074

Çalışan program 00400000 adresinde, PE ise 00400080. İlk değer 00008000 yani adresimiz 00408000, Import tablosu hakkında bilgi tutan IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR yapısı şu şekilde:

typedef struct _IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
  DWORD  OriginalFirstThunk; #0x0
  DWORD  TimeDateStamp;   #0x4
  DWORD  ForwarderChain;   #0x8
  DWORD  Name;       #0xC
  DWORD  FirstThunk;      #0x10
}

Şimdi burada FirstTrunk kısmına bakalım.

0:000> dd 00408000 + 0x10
00408010 | 00008118 00008088 00000000 00000000

00008118 offsetindeyimiş. dps ile dump edelim:

0:000> dps 0x0400000 + 00008118
00408118 76ff2974 ntdll!RtlDeleteCriticalSection
0040811c 76fcfd00 ntdll!RtlEnterCriticalSection
00408120 765d7f64 KERNEL32!ExitProcessImplementation
00408124 765cce24 KERNEL32!GetCommandLineAStub
00408128 765c36c0 KERNEL32!GetLastErrorStub
0040812c 765ca647 KERNEL32!GetModuleHandleAStub
00408130 765c980c KERNEL32!GetProcAddressStub
00408134 76fd81f3 ntdll!RtlInitializeCriticalSection
00408138 76fcfd40 ntdll!RtlLeaveCriticalSection
0040813c 765ccf38 KERNEL32!SetUnhandledExceptionFilterStub
00408140 765c1940 KERNEL32!TlsGetValueStub
00408144 765c971f KERNEL32!VirtualProtectStub
00408148 765c9a6e KERNEL32!VirtualQueryStub
---snip---

Adresleri bulmak için dh komutu size yardımcı olabilir, örneğin :

0:000> !dh -f 00400000 
   ---snip--
    0 DLL characteristics
    0 [    0] address [size] of Export Directory
  8000 [   54C] address [size] of Import Directory
    --snip--
  8118 [   C8] address [size] of Import Address Table Directory
    --snip--

Ayrıca yine DIE kullanarak da importları basitçe görebilirsiniz.