Selamlar.

Kancalama konusundaki ikinci yazıda IDT, yani Kesme Tanımlayıcı Tablosunu kancalamadan bahsedeceğiz. Giriş kısmında hiç lafı uzatmadan direkt konuya giriyorum. Evvela sanıyorum ki blogdaki özellikle bu yazıda çok fazla dallanma yaşayacaz. Çünkü yalnızca IDT‘yi ve kesme yapısını net biçimde anlatmak için birçok temeli anlatmamız gerekiyor. Daha önceki yazılarda IDT temellerini yazılımsal tarafta basitçe anlatmışık ama işler pek o kadar ile sınırlı gibi değil.. Başlayalım..

IDT nedir? IDT kancalamak ne demek?

Daha önce IDT ile ilgili birkaç şey şöylemiştim(1,2). O yazılarda hızlı bir göz attığımda bazı hatalar yakaladım, ama temelinde bir sorun olduğunu sanmıyorum. Yine de biz burada da oradaki anlatımların kısa bir özetini yapalım. IDT tabloları (evet, tabloları) işletim sistemi tarafından gerçek moddan korumalı moda geçerken IVT1‘ye karşılık olarak yaratılır. Her işlemcinin kendi IDT adresini gösteren ayrı bir IDTR yazmacı bulunmaktadır, yani her işlemcinin kendi IDT tablosu var. Bunu bilmek önemli çünkü IDT kancalama yaptığınızda diğer işlemcileri unutmamalısınız. Basit olarak IDT tablosu ISR2(Interrupt Service Routines - Kesme Servisi Rutinleri)’lara erişmemizi sağlayan 8 bayt boyutunda (Interrupt Gate-Kesme Kapısı) yapılar içermektedir. Bu rutinler bahsi geçen kesme oluştuğunda yapılacak olan işlemleri içeriyor isminden anlaşılacağı gibi. İşletim sistemi kesme her çalıştığında ona ait olan ISR’yi çalıştırarak gerekli işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyor. Son olarak ilk 32 girdimiz CPU için ayrılmış olup, geri kalanlar sistem ve kullanıcının kullanımına bırakılmıştır.

IDT kancalama ise, basitçe IDT içerisinde bir girdideki ISR adresini bizim oluşturduğumuz ISR ile değiştirmek demek. (Ya da dilerseniz komple IDT girdisini de değiştirebilirsiniz tabi..) Yani kısaca asıl kesme rutinini, bizim belirlediğimiz rutin ile değiştirmek demek. Yani aşağı yukarı aşağıdakine benzer bir şey:

Bu temel bilgilerin dışında bir de IDT girdilerinin yapılarını incelememiz yerinde olacak, çünküm kancalama yaparken bu yapıyı bilmezsek ekranı maviye boyayabiliriz :) (kutucuktaki assembly parçacığına geleceğiz meraklanmayın, yani konuyu merak edin ama oraya gelmeyecek mi demeyin eheh) IDT girdilerinin yapısı Interrupt Gate ismi verilen bir yapıdır. Tanımlayıcının Gate Type kısmı 1110 olduğunda bu tanımlayıcının Interrupt Gate(Kesme kapısı) olduğunu anlıyoruz. Pekiyi bu kapıların yapısı nasıldır? Bir büyüğümün deyimiyle böyle zamanlarda “suyun kaynağına” bakmamız gerekir. Yani Intel kitapçıklarına(kitapçık denilirse tabi..). Volume 3A P1 sayfa 6-153‘e bakarsak IDT girdilerinin yapılarını görebiliriz:

Kısaca Offset alanları ISR’nin bulunduğu adresi, P biti tanımlayıcının geçerli olup olmadığını gösteriyor. DPL önceki yazılardan hatırlayacağınız üzere tanımlayıcının öncelik seviyesini belirtiyor. Mesela kullanıcı modundan çağırılacak bir kesmenin DPL değerinin 3 olması gerek (hatırlayın, user-mode öncelik seviyesi 3 idi), aksi taktirde işlem yetersiz yetki yüzünden kesilir. Başka.. Segment Selector kullanılacak Kod segmentinin ID numarası ve son olarak D biti de 1 olduğu durumda 32 bit, 0 olduğunda 16 bit boyutunda kesme kapısı olduğunu belirtiyor.

Bu yapıyı baz alarak IDT girdisini belirtecek yapıyı bit alanlarını da kullanarak şu şekilde tanımlayabiliriz:

typedef struct _IDT_DESCRIPTOR{
  UINT16 offset_low;  //ISR'nin ilk 16 bitlik bölümü(0-15)
  UINT16 s_selector;  //Segment selector (CS yazmacına koyulacak)
  UCHAR reserved:5;  //Kullanılmıyor
  UCHAR zero  :3;  //Sıfır
  UCHAR d_type :5;  //Kesme kapısı->01110(e)
  UCHAR DPL   :2;  //Öncelik seviyesi
  UCHAR P    :1;  //Present(mevcut) bayrağı
  UINT16 offset_high;  //ISR'nin ikinci 16 bitlik bölümü(16-31)
}*PIDT_DESCRIPTOR;

Aslında burda d_type kısmı 4 bit, baştaki 0 aslında S biti. S biti tanımlayıcının hafıza(kod,veri gibi) segmenti olup olmadığını belirtiyordu. Bu tanımlayıcı hafıza segmenti belirtmetiği için bu bit 0, yani sistem segmenti. Ayrıca bir de IDT tablosunu tutmak için bir yapı tanımlayalım. Bu yapı IDTR yazmacının içeriğini tutacak. Bu 48 bitlik yazmaç içerisinde IDT‘nin adresi(32 bit) ve limit bilgisi(16 bit) bulunuyor. Öyleyse şöyle bir yapı kullanabiliriz:

typedef struct _IDT{
  UINT16     limit;    //IDT limiti (16 bit) 
  PIDT_DESCRIPTOR descriptors; //IDT Girdileri (32 bit) sizeof(PIDT_DESCRIPTOR) dikkat et!
}IDT;

Buradan sonra yapmamız gereken ise basitçe sidt komutu ile IDTR yazmacının içeriğini tanımladığımız IDT yapısıyla gösterecek şekilde almak. Bunu yaptıktan sonra her şey çorap söküğü gibi geliyor. Tek yapmamız gereken IDT.descriptors[index_Numarası] şeklinde bir kullanım ile IDT‘nin istediğimiz girdisine ulaşmak. Mesela IDT‘nin limiti kadar bir for döngüsü ile tüm girdi bilgilerini kolayca alabiliriz. (Bu şekilde IDT tablosunun girdilerini kontrol edebilirsiniz, belki de koruma amaçlı bir yazılımın IDT ile ilgili kısmının temeli olur..) (Dennis Ritchie’yi sevgiyle anıyorum :)

Şimdi burada girmemiz gereken bir ayrıntı daha var.(Aslında o kadar çok var ki..) O da _KINTERRUPT yapısına sahip olan kesmeler hakkında. Bu yapı nedir derseniz, donanım kesmelerinde kullanılan yapıdır. Literatürde kesme nesneleri(Interrupt Objects) diye geçiyor. Kesme nesneleri aygıtların kendi ISR‘lerini yazıp(aygıt kendi yazmıyor tabi, sürücüyü yazan adam demek istiyorum burada) kaydettirmelerine izin veriyor. Sürücüler bunu yapmak için IoConnectInterrupt fonksiyonunu kullanıyor ve bu kesme nesneleri işlemcinin kesme için ihtiyaç duyacağı bilgileri içeriyor. Örneğin gereken IRQL(Interrupt Request Level), şu anki IRQL, kullanılacak ISR adresi gibi.. Sistemde ne zaman bir kesme nesnesi oluşturulursa, bahsettiğimiz bilgilerin yanında “dispatch code” denilen bir kod da kernel tarafından hazır bir taslaktan(KiInterruptTemplate) kopyalanıp bu nesnenin sonuna ekleniyor. Ve son olarak ne zaman bu kesme çağırılırsa işte önce bu kod çağırılıyor, ardından kendisi gerçek rutini çalıştıracak olan koda kesme nesnesini argüman olarak verip çağırıyor. Teoride biraz karışık gibi oldu ama pratiğe dökünce umarım anlaşılacak. Fakat öncelikle yine bir konu açtık, onu da açıklamamız gerek : IRQL ve kesmelerin nasıl çalıştığı.

IRQL nedir? Windows kesmeleri nasıl yönetiyor?

Şimdiii… Her şey o kadar birbiri ile bağlantılı ki. Tek bir kavramı anlatmak çok yorucu olabiliyor. Basitçe IRQL dediğimiz şey, kesmelerdeki öncelik sırasını belirlemek için (de) kullanılıyor. Ama esasında IRQL dediğimiz şey “mask ability” dediğimiz, yani maskeleme yeteneği olarak çevirebileceğimiz bir kavramı temsil ediyor diyebiliriz. Kernel bize 0’dan 31’e kadar bir IRQL seviyesi aralığı tanımlıyor ve aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça öncelik seviyesinin arttığı anlamına geliyor. Yani, işlemcinin şu anki IRQL değerinden yüksek değere sahip bir kesme, işlemcinin şu anki IRQL değerine eşit ya da daha düşük bir IRQL değerine sahip diğer kesmeleri maskeliyor, yani öncelik olarak onların önüne geçiyor ve daha önce işlem görüyor. Düşük seviye IRQL değerine sahip olanlar ise, yüksek seviyeli olan işlemin IRQL değerini düşürmesini bekliyor, düşürdükten sonra çalışıyor. Misal, örneğin kernel ve user modda kodların çoğu Passive Level(0)da çalışıyor. Yani büyük bir kısmın bu seviyede çalıştığını söyleyebiliriz. İşletim sistemi çalışırken bu IRQL seviyesi duruma göre yükseltilip düşürülerek işlemler yapılıyor. Aşağıda IRQL seviyelerini görmektesiniz.

Bu arada her işlemcinin kendi IRQL seviyesi olduğunu unutmayalım.(Bu da başlı başına bir konu..) Şimdi IRQL‘den kısaca bahsettikten sonra Windows’un kesmeleri nasıl yönettiğine gelelim.

Kesmelerin yönetilmesine birazcık derin bakış

Donanım kesmelerinin çoğu asenkron olarak çevre birimleri tarafından üretilir. Yani şunu demek istiyorum, bu kesmeleri ne zaman olacağı genelde belli değildir. Mesela klavyede bir tuşa bastınız, ve işte klavye kesmesi(klavye kesmesi ne ya eheh) oluştu. Fare ile bir şeyler yaptınız ve onun kesmesi oluştu gibi. Biz konumuza klavyeden devam edelim zaten kancayı da ona atacağız.. Öncelikle bir diyagram göstermek istiyorum:

Yukarıda gördüğünüz, aslında anakartın özetidir diyebiliriz. Anakartınız işte burada gördüğünüz temel üzerine çalışmaktadır. Yalnızca bu diyagram üzerine muhtemelen sayfalarca yazı yazılabilir fakat olabildiğince küçük tutmamız gerekiyor yazı gereği. Diyagramda bolca geçen “Bus”, bilgisayar içindeki parçaların arasında veri transferi yapmaya yarayan bir iletişim sistemidir. FSB(Front Side Bus) dediğimiz bağlantı kısmı CPU’nun North bridge (Kuzey köprüsü) ile arasındaki bağlantıyı sağlar, doğal olarak CPU bu bağlantıyı kullanıp tüm sistemle iletişime geçer. Kuzey köprüsü dediğimiz RAM’leri ve ekran kartını CPU’ya bağlayan kısımdır. South bridge(Güney köprüsü) ise sistemin geri kalan birimlerini(Genellikle USB, PCI, PS/2, Ses, Disk gibi.. (Klavye buna bağlı dikkat)) Kuzey köprüsü aracılığı ile CPU’ya bağlayan kısımdır. Kuzey köprüsü ve Güney köprüsü arasındaki bağ ise Internal Bus dediğimiz bağlantı sayesinde sağlanır. (Diğer bileşenler için google yapabilirsiniz, veya mail gönderebilirsiniz)

Yukarıdaki görsele kısaca bir göz gezdirin.. Gezdirdiniz mi? Tamam. Şimdi klavyedeki herhangi bir tuşa basalım. Bastınız. Bastığınızda klavye sürücünüz South bridge üzerinden North bridgeye ve sonucunda CPU’a ulaşan bir IRQ(Interrupt ReQuest) gönderdi. Pekiyi IRQ ne işe yarıyor? Çevre birimleri bir işlem yapacağını CPU’ya bu yolla bildiriyor diyebiliriz. Burada şuna da girmemiz gerekiyor bu çevre birimlerinin isteklerini yönetmek için bir kontrolcü var, o da (şu an i8259a) Advanced Programmable Interrupt Controller(APIC). Normal PIC(daha önceleri kullanılan, tek işlemci destekleyen kontrolcü) ile arasındaki fark nedir derseniz, APIC onun yeni versiyonu ve kendisi çoklu işlemciye destek veriyor, ayrıca PIC 15 IRQ hattına izin verirken, APIC 256’ya kadar izin verebiliyor. (Lütfen üstteki resmi tekrar inceleyin, çoklu işlemcili bir sistemdeki APIC yapısını temel olarak göreceksiniz. IPI olarak gördüğünüz APIC’lerin birbirleri ile iletişim sağlaması için) APIC kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri I/O APIC, kendisi bahsettiğimiz birimlerden kesmeyi alan asıl kısım. Local APIC dediğimiz kısım ise, I/O APIC‘den kesmeyi alıp CPU’ya ulaştıran kısım. LAPIC(Local APIC) kesmeyi aldıktan sonra IRQ değerini 8 bitlik bir değere dönüştüyor. İşte bu değer de bizim IDT indeximiz oluyor. Son olarak her çekirdeğin kendi Local APIC kısmı mevcut, I/O APIC ise her CPU için bir tane. Özet olarak siz klavyeye (ehehe) bastığınızda olay kısaca şöyle vuku buluyor:

Klavyede tuşa basıldı -> I/O APIC -> Local APIC -> CPU -> IDT -> _KINTERRUPT.ServiceRoutine -> Klavyenin ISR'si

Velhasıl sonuç olarak ISR çağırıldığında birtakım işlemlerle birlikte(misal diğer kesmeleri maskeleme gibi) gerekli IRQL yükseltmesi gerçekleşiyor, ISR işini bitirdikten sonra windows tekrar IRQL seviyesini eski değerine döndürerek(Arttırma: KeRaiseIrql Azaltma:KeLowerIrql) ISR‘nin çalışmasını sonladırma aşamasına doğru geliyor.. Burada genellikle devreye DPC giriyor ki ondan birazdan bahsedeceğim.. Şunu da bir not olarak ekleyelim, örneğin işletim sistemindeki scheduler IRQL 2 değerinde çalışıyor. Bu arkadaş basitçe sistemdeki işlemlerin daha doğrusu threadlerin değişmeli olarak çalıştırılmasından sorumlu diyebiliriz. Pekiyi, scheduler mekanizmasının IRQL 2’de çalıştığını öğrendik, ya eğer sizin sürücünüzde, kodunuzda IRQL değeri 2’den yukarıda kalırsa ne olur? Çok basit! Mavi ekranı alırsınız. (Yani meşhur irql_not_less_or_equal)

DPC(Deferred Procedure Call) nedir?

ISR’ların çalışmasında ince bir nokta vardır ki o da şudur: ISR‘larin işlerini çok uzatmaması, olabildiğince asgari çalışıp işin geri kalanını IRQL 2(DPC/Dispatch level)de çalışan DPC mekanizmasına bırakması gerekiyor. Yani basitçe şunu diyebiliriz, ISR çalışıyorken donanımdan veriyi alıyorsunuz ve bir DPC sıraya koyuyorsunuz, böylece aldığınız o veriyi kesmeden çıkabilmenize olanak sağlayarak DPC işliyor. Bu sayede performans kaybı da azalmış oluyor. Çünkü hatırlayın, kesme sırasında donanım ile ilgileniyorsunuz. Ve butün işi bu kesme içinde yapmanız demek performans ve doğal olarak zaman kaybı demektir. Pekiyi, iyidir, çok hoşdur, ama DPC nedir?

DPC basit olarak yüksek öncelikli işlemlerin daha sonradan çalıştırılmak üzere düşük seviyeli işlemleri oluşturmasına izin veren işletim sistemi mekanizmasıdır. DPC‘ler DPC nesneleri tarafından tanımlanır ve bu nesneler ise kernel tarafından örneğin bir sürücü DPC kaydı yaparsa yaratılır. Ardından bu sürücünün yaptığı DPC isteği çalıştırılmak üzere DPC kuyruğuna eklenir. Bilgisayardaki her işlemcinin kendi DPC kuyruğu olduğunu da ekleyelim. Bu yazıda DPC kullanmayacağız(inşallah başka bir yazı için kafamda duruyor) fakat yapının anlaşılabilmesi için gerekli idi bu nedenle araya sıkıştırdım onu da. Sanırım artık pratiğe dökme aşamasına geçebiliriz.. Birkaç cümle daha yazarsam sanki başka bir yapıyı/mekanizmayı daha açıklamak zorunda kalacak gibiyim. Ama inanın ki başka türlüsü mümkün olmuyor, çünkü tüm sistem inanılmaz bir mükemmellik ve bağlılık içerisinde…

Pratiğe dökme zamanı

Hadi o zaman kısaca teorisini gördüğümüz bilgileri bir de pratikte görelim. -Yazı boyunca Windows 7 32 bit bir makine kullanıyorum- Windbg ile kernel debugging yapalım ve IDT ve kesmelerin yönetimi hakkında teoride gördüklerimizi pratiğe dökelim. Öncelikle IDT‘nin taban adresini ve limitini öğrenelim.

kd> r idtr, idtl
  idtr=80b95400 idtl=000007ff

IDT taban adresini ve limitini görüyorsunuz. Bu taban adresine bir bakalım neler var..

kd> dq @idtr
  80b95400 82a68e00`00080200 82a68e00`00080390
  80b95410 00008500`00580000 82a1ee00`0008cffb
  80b95420 82a6ee00`00080988 82a68e00`00080ae8
  80b95430 82a68e00`00080c5c 82a68e00`00081258
  80b95440 00008500`00500000 82a68e00`000816b8
  80b95450 82a68e00`000817dc 82a68e00`0008191c
  80b95460 82a68e00`00081b7c 82a68e00`00081e6c
  80b95470 82a68e00`0008251c 82a68e00`000828d0

Dikkat ederseniz dq (Quad-word, 64 bit) kullandım çünkü IDT girdilerinin 64 bit olduğunu biliyoruz böylece daha göze kolay anlaşılır gözüküyor çıktı. Burda ilk girdimiz 82a68e00 00080200 değerine sahip ikinci 4 bayt(32 bitlik kısım), yani 00080200 bizim selektörümüzü ve ISR adresinin ilk 16 bitini içeriyor. Baktığımızda bu değer 0200 ve 0008. Yani selektörümüz 8(dg 8 ile bakabilirsiniz) indexine sahip, ve ilk 16 bitlik adres değerimiz 0200. İkinci 4 baytlık değerimiz ise, yani 82a68e00 Son 16 bit(2 bayt) yani ISR‘nin geri kalan adres değerini alırsak 82a6 ve tanımlayıcıda geri kalan 8e00 de bizim DPL, kapı türü bilgilerimizi içeren kısım.

Şimdi, burada istediğimiz ISR‘nin bilgilerini nasıl alırız? Çok basit. IDT_Taban + index*8 gibi basit bir matematikle. Örneğin çağrı yapıldığında kullanılan nt!KiSystemService, 2e indexine sahip. Yani:

kd> !idt 2e
Dumping IDT: 80b95400
  0000002e:  82a5f22e nt!KiSystemService

kd> dq @idtr+0x2e*0x8 l1
  80b95570 82a5ee00`0008f22e

Burada gerekli ayırma ve birleştirmeleri yapınca ISR adresini "82a5"+"f22e" olarak alabiliyoruz. Dikkat edin string olarak birleştirdim, toplama değil ehehe. Bu arada dilerseniz ` _KIDTENTRY` yapısıyla da girdileri okuyabilirsiniz. Misal:

kd> dt nt!_KIDTENTRY @idtr+0x2e*0x8
  +0x000 Offset      : 0xf22e
  +0x002 Selector     : 8
  +0x004 Access      : 0xee00
  +0x006 ExtendedOffset  : 0x82a5

Ayrıca IDT tablomuzun kendisine !idt -a komutu ile bakabilirsiniz, buraya koymuyorum uzamaması açısından.

Devam edelim.. 2e indexine sahip kesmemizde dikkat ederseniz _KINTERRUPT yapısı yok. Başka bir kesme olan 81 numaralı klavyeye ait donanım kesmesine bakalım:

kd> !idt 81
Dumping IDT: 80b95400
  00000081:  84f627d8 i8042prt!I8042KeyboardInterruptService (KINTERRUPT 84f62780)

Gördüğünüz gibi bu kesmemizde KINTERRUPT yapısı da var. Pekiyi bu indexi yazının önceki bölümlerinde gördüğümüz IRQ hattı üzerinden nasıl öğrenebiriliz? Dediğimiz gibi birimler IRQ hattı sayesinde kesme işlemleri için iletişim kuruyordu. Windbg içerisinde !ioapic kullanarak sürücülerle ilişkilendirilmiş IRQ‘ları görebiliriz. Dilersiniz önce buradan hangi hatta neyin bağlandığının özetini görebilirsiniz. Gördünüz mü? Şimdi çıktımıza bakalım:

kd> !ioapic
IoApic @ FEC00000 ID:1 (11) Arb:1000000
  Inti00.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti01.: 01000000`00000981 Vec:81 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti02.: 01000000`000008d1 Vec:D1 FixedDel Lg:01000000   edg high    
  Inti03.: 01000000`00000951 Vec:51 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti04.: 01000000`00000961 Vec:61 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti05.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti06.: 00000000`000109b2 Vec:B2 LowestDl Lg:00000000   edg high   m
  Inti07.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti08.: 01000000`000009d2 Vec:D2 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti09.: 01000000`0000a9b1 Vec:B1 LowestDl Lg:01000000   lvl low    
  Inti0A.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti0B.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti0C.: 01000000`00000971 Vec:71 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti0D.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti0E.: 01000000`00000955 Vec:55 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti0F.: 01000000`000009b6 Vec:B6 LowestDl Lg:01000000   edg high    
  Inti10.: 01000000`0000a956 Vec:56 LowestDl Lg:01000000   lvl low    
  Inti11.: 01000000`0000a966 Vec:66 LowestDl Lg:01000000   lvl low    
  Inti12.: 01000000`0000e9b7 Vec:B7 LowestDl Lg:01000000   lvl low rirr 
  Inti13.: 01000000`0000a976 Vec:76 LowestDl Lg:01000000   lvl low    
  Inti14.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti15.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti16.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m
  Inti17.: 00000000`000100ff Vec:FF FixedDel Ph:00000000   edg high   m

Görüldüğü üzre benim makinemde 18 hat kullanılıyor. Wiki sayfasında dikkat ederseniz 1 numaralı hattın klavyeye ait olduğunu görebilirsiniz. O hâlde 1 numaralı IRQ‘nun Vec(vektör) kısmına bakıyoruz, ve 81‘i görüyoruz. Yani bu sayede IDT indeximizi de öğrenmiş oluyoruz. Bu konu biraz kafanızı karıştırmış olabilir fakat aslında çok basit bir temel üstüne kurulu. Sadece anlatırken çok fazla ayrıntıya girmemiz gerektiği için ayrıntılar çoğalıyor o kadar. Ha, bu yazıyı çok daha kısa da tutabilirdim hiç bu konulara girmeden direkt IDT kancalama yaparak fakat o zaman da temel eksik kalacaktı. (Zaten inanın çokça özet geçtik, bu uzatılmamış hali..)

Şimdi IRQ kısmının pratiğini de özet olarak anlattığımıza göre, öncelikle 81 indexine sahip IDT girdimizde gördüğümüz ve ISR olduğunu düşündüğümüz adrese bakalım ne var.

Fonksiyonu incelerseniz birazcık ilerlerinde nt!KiInterruptDispatch fonksiyonuna dallanılıyor. Dallanmadan önce EDI yazmacına 84f62780 koyuluyor. Pekiyi burada ne var? Cevap az önceki çıktımızda. 81 indexindeki IDT çıktısına bakarsak KINTERRUPT yapısının bu adreste olduğunu görüyoruz. Debuggerdan bu adresteki yapının nasıl bir şey olduğunu görelim:

kd> dt nt!_KINTERRUPT 84f62780
  +0x000 Type       : 0n22
  +0x002 Size       : 0n632
  +0x004 InterruptListEntry : _LIST_ENTRY [ 0x84f62784 - 0x84f62784 ]
  +0x00c ServiceRoutine  : 0x8b72949a unsigned char i8042prt!I8042KeyboardInterruptService+0
  +0x010 MessageServiceRoutine : (null) 
  +0x014 MessageIndex   : 0
  +0x018 ServiceContext  : 0x85609240 Void
  +0x01c SpinLock     : 0
  +0x020 TickCount    : 0xffffffff
  +0x024 ActualLock    : 0x85609300 -> 0
  +0x028 DispatchAddress : 0x82a5b740   void nt!KiInterruptDispatch+0
  +0x02c Vector      : 0x81 -->Bakın vektörmüz burda da var
  +0x030 Irql       : 0x7 ''
  +0x031 SynchronizeIrql : 0x7 ''
  +0x032 FloatingSave   : 0 ''
  +0x033 Connected    : 0x1 ''
  +0x034 Number      : 0
  +0x038 ShareVector   : 0 ''
  +0x039 Pad       : [3] ""
  +0x03c Mode       : 1 ( Latched )
  +0x040 Polarity     : 0 ( InterruptPolarityUnknown )
  +0x044 ServiceCount   : 0
  +0x048 DispatchCount  : 0xffffffff
  +0x050 Rsvd1      : 0
  +0x058 DispatchCode   : [135] 0x56535554

Öncelikle dikkatinizi en son eleman olan DispatchCode kısmına çekmek istiyorum. Çünkü bu kısım aslında bizim IDT girdimizin ISR diye gösterdiği kodu işaret ediyor. Bunun dışında şu anki IRQL, gereken IRQL gibi önemli bilgileri de bu yapı içerisinde görebiliyorsunuz. Hani yukarıda bahsetmiştik ya, kesme nesnesi diye. İşte şu an ona bakıyorsunuz. DispatchCode kısmına dönersek, bu kısım kesme meydana geldiğinde çalışacak olan ilk kodu belirtiyor, yani IDT girdisindeki adresi. Yani şunu:

kd> u 84f627d8 
  84f627d8 54       push  esp
  84f627d9 55       push  ebp
  84f627da 53       push  ebx
  84f627db 56       push  esi
  84f627dc 57       push  edi
  84f627dd 83ec54     sub   esp,54h
  84f627e0 8bec      mov   ebp,esp
  84f627e2 894544     mov   dword ptr [ebp+44h],eax
kd> u 84f62780+58
  84f627d8 54       push  esp
  84f627d9 55       push  ebp
  84f627da 53       push  ebx
  84f627db 56       push  esi
  84f627dc 57       push  edi
  84f627dd 83ec54     sub   esp,54h
  84f627e0 8bec      mov   ebp,esp
  84f627e2 894544     mov   dword ptr [ebp+44h],eax

Dikkat ederseniz tıpatıp aynı olduğunu, aynı adresteki fonksiyon olduğunu görürsünüz. Buradaki ilk kod !idt 81 çıktısından, diğeri ise 81 indexli girdinin KINTERRUPT yapısının DispatchCode elemanından. Bu kod parçası bu yapıya nerden geldi diye sorarsanız yukarıda belirttiğimiz gibi cevap: nt!KiInterruptTemplate. Burada bulunan kod her girdi için dinamik olarak değiştirilmekte. Değiştirilen yer de tahmin edebileceğiniz gibi KINTERRUPT yapısının EDI yazmacına alınıp, nt!KiInterruptDispatch fonksiyonunun çağırıldığı kısım. (Bu aşamada çağırılacak fonksiyon yapının DispatchAddress alanında belirtiliyor) Aşağıda gördüğünüz üstteki template olan, diğeri ise bizimki:

kd> u nt!KiInterruptTemplate2ndDispatch l2
nt!KiInterruptTemplate2ndDispatch:
  82a5b9b4 bf00000000   mov   edi,0
nt!KiInterruptTemplateObject:
  82a5b9b9 e922faffff   jmp   nt!KeSynchronizeExecution (82a5b3e0)

kd> u 84f627d8+e1 l2
  84f628b9 bf8027f684   mov   edi,84F62780h
  84f628be e97d8eaffd   jmp   nt!KiInterruptDispatch (82a5b740)

Olayı anladınız mı? Windows bu yapıyı ve içindeki Dispatch kodunu oluştururken gerekli şekilde düzenleyip, çağırılan kesmenin KINTERRUPT yapısınının adresini mov edi, 0 kısmındaki 0 yerine koyuyor. Ardından jmp fonksiyonunu da KiInterruptDispatch a dallanacak şekilde değiştiriyor. KiInterruptDispatch çağırıldığında basit olarak şunlar oluyor diyebiliriz:

 1. Spinlock elde edilir
 2. IRQL değerini DEVICE_IRQL seviyesine çıkar
 3. ISR çağırılır (KINTERRUPT->ServiceRoutine)
 4. Spinlock bırakılır

Spinlock nedir derseniz işletim sistemlerindeki Mutex, Critical Section, Pushlock gibi bir senkronizasyon nesnesidir dememiz bu yazı için yeterli olur sanıyorum. senkronizasyonu da kısaca şöyle anlatabiliriz, bir işlemi iki kişi yapıyor ve bu kişilere a ve b diyoruz. A, işini yaparken sırasını bekleyen B’yi bekleten şey olarak bu senkronizasyon nesnelerini düşünebilirsiniz. Şimdi konuya dönersek, örneğin aşağıda rutinin çağırıldığı kısmı görüyorsunuz:

kd> u nt!KiInterruptDispatch l 20
nt!KiInterruptDispatch:
  82a5b740 8bec      mov   ebp,esp
  82a5b742 8b472c     mov   eax,dword ptr [edi+2Ch] ->Vector
  82a5b745 8b4f31     mov   ecx,dword ptr [edi+31h] ->SynchronizeIrql
  82a5b748 50       push  eax
  82a5b749 83ec04     sub   esp,4 ->Eski IRQL saklanması için yer açıldı
  82a5b74c 54       push  esp
  82a5b74d 50       push  eax --->>>Vector değeri, IDT indexi oluyor kendisi
  82a5b74e 51       push  ecx --->>>SynchronizeIrql, IRQL bu değere çıkacak
  82a5b74f ff1584d0a182  call  dword ptr [nt!_imp__HalBeginSystemInterrupt (82a1d084)] ->Bu fonksiyondan çıkınca IRQL yükselmiş olacak
  82a5b755 0ac0      or   al,al
  82a5b757 0f84b0000000  je   nt!KiInterruptDispatch+0xcd (82a5b80d)
  82a5b75d 64ff05c4050000 inc   dword ptr fs:[5C4h] -->>PCR->IntteruptCount arttırıldı
  82a5b764 83ec14     sub   esp,14h
  82a5b767 f7058418b58200400000 test dword ptr [nt!PerfGlobalGroupMask+0x4 (82b51884)],4000h
  82a5b771 0f9545f4    setne  byte ptr [ebp-0Ch]
  82a5b775 0f850c010000  jne   nt!KiInterruptDispatch+0x147 (82a5b887)
  82a5b77b 33c0      xor   eax,eax
  82a5b77d 8b7724     mov   esi,dword ptr [edi+24h]
  82a5b780 f00fba2e00   lock bts dword ptr [esi],0
  82a5b785 0f82cd000000  jb   nt!KiInterruptDispatch+0x118 (82a5b858)
  82a5b78b 64ff0580360000 inc   dword ptr fs:[3680h] -->> SpinLockAcquireCount arttırıldı
  82a5b792 83f800     cmp   eax,0
  82a5b795 740e      je   nt!KiInterruptDispatch+0x65 (82a5b7a5)
  82a5b797 64ff0584360000 inc   dword ptr fs:[3684h] -->>SpinLockContentionCount
  82a5b79e 64010588360000 add   dword ptr fs:[3688h],eax
  82a5b7a5 8b4718     mov   eax,dword ptr [edi+18h] ->ServiceContext
  82a5b7a8 50       push  eax
  82a5b7a9 57       push  edi
  82a5b7aa ff570c     call  dword ptr [edi+0Ch] ------->>>>>> DIKKAT!!!

Bakın dikkat ederseniz EDI+0C‘yi çağırıyor. Hatırlarsanız EDI‘de bizim KINTERRUPT yapımız vardı. +C offsetine bakarsak ServiceRoutine alanını görüyoruz. Oranın işaret ettiği de 0x8b72949a adresi yani i8042prt!I8042KeyboardInterruptService. Yani işin özeti basitçe şu ki, KINTERRUPT yapısına sahip olan kesmeler(donanım kesmeleri) öncelikle yapıdaki DispatchCode kısmından çalışmaya başlıyor, ardından KINTERRUPT yapısını parametre olarak KiInterruptDispatch fonksiyonuna verip oradan devam ediyor. Son olarak da bu fonksiyon +C offsetinden ServiceRoutine adresini alıp çalıştırıyor. Bu da bizim için şu demek oluyor, bizim kancamızı atmamız gereken yer ServiceRoutine kısmındaki adres. Ha, illa buraya mı atacağız tabi ki hayır. İlk gösterdiğimiz şekilde yalnızca IDT girdisindeki ISR adresine de kanca atabiliriz. Ama bu tür durumda daha kısıtlı imkanlarımız olduğunu söyleyebilirim.

Kancalama sürücüsünün yazılması

Öncelikle yapıyı ve mantığı öğrendiğimize göre kodumuzu yazmak için bir yol haritası çıkaralım. Yapmak istediğimiz şey IDT girdisindeki ISR‘nin adresini değiştirmek değil mi? Şöyle bir yol haritamız olabilir:

 1. IDT’nin adresini bul
 2. Seçtiğin IDT girdisinin KINTERRUPT yapısı yardımıyla ISR’nin adresini bul ve yedekle
 3. Asıl ISR adresini bizim kanca ISR adresi ile değiştir
 4. Sürücü silinirken yedeklediğin ISR’yi tekrar yerine koy

Kısaca yol haritamız böyle. Oldukça basit gözüküyor değil mi? İlk adımı (ve hatta ikincisini) nerdeyse yaptık sayılır. Yazının ilk alt başlığında IDT ve IDT girdilerinin yapısını tanımlayıp, IDT‘yi almayı da (teoride) görmüştük. Şimdi IDT girdisi içerisinden ISR adresininin iki parçasını alıp birleştiren kodumuzu yazalım.

//IDT girdisinden ISR adresini alıp döndüren fonksiyon
UINT32 GetISRAddress(UINT16 SID){
  //Asıl ISR adresini ve IDT girdisini tutacak değişkenler
  PIDT_DESCRIPTOR Descriptor = NULL;
  UINT32 RealISR       = 0;

  //Kancalayacağımız ISR'nin tanımlayıcısı
  Descriptor = &Idt.descriptors[SID];

  DbgPrint("BEKGISR-> Descriptor->Low    : %x \n", Descriptor->offset_low);
  DbgPrint("BEKGISR-> Descriptor->GateType  : %x \n", Descriptor->d_Type);
  DbgPrint("BEKGISR-> Descriptor->DPL    : %x \n", Descriptor->DPL);
  DbgPrint("BEKGISR-> Descriptor->P     : %x \n", Descriptor->P);
  DbgPrint("BEKGISR-> Descriptor->High    : %x \n", Descriptor->offset_high);

  //IDT girdisinden ISR adres bilgimizi alıp birleştiriyoruz
  //RealISR degiskeninde ornek degisme -> 82a5 -> 82a50000 -> 82a5e22e
  RealISR = Descriptor->offset_high;   
  RealISR = RealISR << 16;       
  RealISR = RealISR | Descriptor->offset_low; 
  
  return RealISR;
}

Yazdığımız bu fonksiyon parametre olarak girdi indexini alıyor. Ardından belirttiğimiz index’deki girdinin adresini Descriptor değişkenine koyuyor. Bu değişkenin bir gösterici olduğuna dikkat edin (PIDT_DESCRIPTOR). Sonra C‘nin müthiş yeteneklerini kullanarak girdinin bilgilerini ekrana(daha doğrusu DebugView ekranına/Windbg ekranına) yazdırıyor. Ardından offset_high ve offset_low alanlarını birleştirerek ISR‘nin gerçek adresini buluyor. Birleştirme sırasında sola kaydırma bit operatörünün kullanımına dikkat edin. Sola kaydırma yaptığım için sağdan itibaren 0 ile dolduruyoruz. Son olarak da bulduğumuz bu adresi döndürüyoruz. Bu adresi birazdan KINTERRUPT yapısına ulaşmak için kullanacağız. Bu sebeple sürücümüzün ana dosyasını da burada görmemiz iyi bir fikir olacak:

#include "bekidt.h"

//Sürücünün silinmesi sırasında çalışacak olan fonksiyon
void Unload(PDRIVER_OBJECT pDriverObject){
  //Bu defa kanca fonksiyonu asılı ile değiştiriyoruz
  __asm cli
  PKINT->ServiceRoutine = oldRoutine;
  __asm sti
  DbgPrint("BEKUNLD-> Driver kaldirildi. \n");
}

//Sürücü yüklendiğinde çalışacak olan fonksiyon
NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriverObject, PUNICODE_STRING pRegistryPath){
  //Unload fonksiyonu tanımlanması ve ISR adresini tutacak değişken
  UINT32 IsrAdress;
  pDriverObject->DriverUnload = Unload;

  //SIDT komutu ile IDTR yazmacının içeriğini Idt global değişkenine alıyoruz
  __asm sidt Idt;

  //Yazmacın içeriğini de görelim
  DbgPrint("BEKMAIN-> IDT.Descriptors    : %x \n", Idt.descriptors);
  DbgPrint("BEKMAIN-> IDT.Limit       : %x \n", Idt.limit);

  //IDT Girdisindeki adresi alalım bakalım..
  IsrAdress = GetISRAddress(KEYBOARD_VECTOR);
  
  DbgPrint("BEKMAIN-> IDT girdisindeki Dispatch adresi: %x \n", IsrAdress);

  //Aldığımız ISR adresi KINTERRUPT->DispatchCode gösteriyordu
  //o halde -(eksi) 58 yaptığımızda yapının başına geliriz
  PKINT = (PKINTERRUPT)(IsrAdress - 0x58);
  
  //Önce kesmeleri kapatıyoruz
  __asm cli
  //Gerçek ISR adresini yedekleyelim
  oldRoutine = PKINT->ServiceRoutine;
  //Kanca ISR adresini yeni adres yapalım
  PKINT->ServiceRoutine = HookRoutine;
  //Kesmeleri tekrar açıyoruz
  __asm sti

  DbgPrint("BEKMAIN-> Yedeklenen ISR girdisi adresi: %x \n", oldRoutine);

  return STATUS_SUCCESS;
}

Burada öncelikle __asm sidt Idt ile IDTR yazmacının içeriğini tanımladığımız Idt değişkenine alıyoruz. Ardından dikkat ederseniz GetISRAddress fonksiyonunu IDT‘deki dispatch kodunun adresini IsrAdress değişkenine almak için kullanıyoruz. Kullandığımız index kodu 81. Üstteki bilgilerimizden nereye ait olduğunu biliyorsunuz. Tekrar bakarsak:

kd> !idt 81
 Dumping IDT: 80b95400
 00000081:  853347d8 i8042prt!I8042KeyboardInterruptService (KINTERRUPT 85334780)

I8042KeyboardInterruptService imiş bildiğiniz üzre. Pekiyi bu arkadaş nedir? Şu anda bastığım her tuş için çağırılan kesmedir. Evet, hâlâ o kesme çağırılıyor şu an eehheh. Bu durum hemen aklınıza bir katakulli getirebilir. O da nedir? Şudur: her tuşa bastığımda bu kesme çağırılıyorsa, demek ki bastığım tuş bilgisine de bu kesme yardımıyla ulaşabilirim, belki de bunu kötü amaçlar için kullanabilirim. Bildiğiniz keylogger yazımı için kullanabilirsiniz yani. Tabi bunun başka birçok yöntemi daha da var fakat konumuz bu değil. Ayrıca burada anlattıklarımı birileri okuyup da kendi zararlısını yazsın diye anlatmıyorum. O nedenle lütfen burada öğrendiklerinizi can yakmak için kullanmayın. (Hatırlatma..) Neyse, konuya dönelim. Ben bu kesmeyi seçtim zira sürekli çağırıldığı için hem kancamızı test etmemiz de çok kolay olacak hem de konunun ciddiyetini güzel örnekleyecek. Bu kesmeden başka sürekli çağırılan kesmeler de var tabi, dedim ya IDT girdilerinde bi gezinmenizi tavsiye ediyorum..

Ardından basit bir matematik kullanıp KINTERRUPT yapımıza ulaşıyoruz. (Kodda açıklamayı görüyorsunuz) Hemen ardından önce kesmeleri kapatıyoruz ardından öncelikle asıl ISR adresini PKINT->ServiceRoutine içerisinden alıp oldRoutine değişkenine koyuyoruz. Sonra da bu alanı kanca fonksiyonumuzun adresi ile dolduruyoruz. Böylece kancamızı atmış oluyoruz. Bu arada unutmadan, PKINT ve Idt ve diğerdeğişkenlerimiz başlık dosyamızda tanımlı :

IDT Idt;
PVOID oldRoutine;
PKINTERRUPT PKINT = NULL;
#define KEYBOARD_VECTOR 0x81

Şimdi tekrar kaynak kodumuza bakarsanız(link aşağıda olacak) içerisinde HookISR fonksiyonu olduğunu göreceksiniz. Bu fonksiyonu dileyen dostlarımız test amaçlı kullanabilir. Kendisinin yaptığı şey IDT girdisindeki ISR adresini değiştirmek. Yani bu fonksiyon bizimkinden farklı olarak yalnızca IDT girdisindeki ISR adresini değiştiriyor. Biz KINTERRUPT yapısındaki adresi değiştirdiğimiz için bunu kodumuzda kullanmayacağiz fakat ilgilenen arkadaşlar için örnek olması açısından kodlara dahil ettim. (Doğrusu en başta yazıyı sadece IDT girdisindeki adrese kanca atmak olarak yazmıştım, sonradan biraz daha ayrıntılı olmasına karar verince o da kalsın istedim)

//IDT girdisindeki ISR adresini kanca ISR ile değiştiren fonksiyon
void HookISR(UINT16 SID, UINT32 HookISRAddress){
  //Kancalanacak girdiyi, kanca ISR'nin düşük ve yüksek 16 bitini tutan değişkenler
  UINT16 hook_low;
  UINT16 hook_high;
  PIDT_DESCRIPTOR ToHook = NULL;

  //Kanca ISR adresinin ayrıştırılması yapılıyor
  hook_low = (UINT16)HookISRAddress;     //b19c
  hook_high = (UINT16)(HookISRAddress >> 16); //9b6f

  //Yeni ISR adresinin yüksek ve düşük öncelikli alanlarını da ekrana yazalım
  DbgPrint("BEKHOOK-> NewAddr->High     : %x \n", hook_high);
  DbgPrint("BEKHOOK-> NewAddr->Low      : %x \n", hook_low);

  //Kancalanacak IDT girdisinin adresini yapısal olarak alıyoruz
  ToHook = &Idt.descriptors[SID];

  //Öncelikle kesmeleri kapatıyoruz
  __asm cli
  //Kancayı atıyoruz
  ToHook->offset_low = hook_low;
  ToHook->offset_high = hook_high;
  //Kesmeleri tekrar açıyoruz
  __asm sti

  return;
}

HookISR fonksiyonu gördüğünüz gibi iki parametre alıyor: biri index değeri diğeri ise kanca ISR’nin adresi. Fonksiyona girildikten sonra kanca adresin ayrıştırılmasını gerçekleştiriyoruz. Ardından kancalanacak olan girdiyi ToHook değişkenine alıyoruz. Son olarak ise kancalamayı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken öncelikle cli komutu ile kesmeleri kapatıyoruz böylece işlemimiz bir kesme ile kesilmeden tek seferde gerçekleşiyor. Ardından bulduğumuz IDT girdisindeki ISR’nin offset_low ve offset_high alanlarını yenileri ile güncelleyip sti komutu ile tekrar kesmeleri açıyoruz. Dediğim gibi bu kısmı kodlarımızda kullanmıyoruz sadece örnek olması açısından kodlara dahil ettim. Şimdi devam edelim.

Bakıyorum… Kodlarda incelemediğimiz sadece kanca ISR kaldı onu da görelim:

//Kanca ISR'mizin çağıracağı minik fonksiyon
void Logla(void){
  DbgPrint("BEKLOGL-> Klavye tusuna basildi! \n");
}

//Kanca ISR
void __declspec(naked) HookRoutine(){
  __asm{
    pushad;    //push EAX, ECX, EDX, EBX, EBP, ESP, ESI, EDI
    pushfd;    //push EFLAGS
    push fs;   //push fs
    mov bx, 0x30;
    mov fs, bx;  //fs 0x30 selektörüne ayarlandı

    //Yapacağımızı burada yapıyoruz
    call Logla;

    pop fs;    //fs önceki değere alındı
    popfd;    //Yazmaçlar ve EFLAGS önceki değerlerine alındı
    popad;

    //Asıl ISR'yi çağırıyoruz
    jmp oldISRAddress;
  }
}

Kanca ISR’nin naked olarak tanımlanmış olmasına dikkat edin. Bu sayede derleyiciye özetle “karışma, bende.” diyoruz. Yani derleyici bu fonksiyonun başına veya sonuna başka bir kod eklemiyor. __asm bloğunun içine ne yazdıysak o. Bunu belirtmezsek derleyici kodun içerisine bizim istemediğimiz prologue ve epilogue kısımlarını da ekleyecek(önceki yazılardan birinde bahsetmiştim). Bloğun içine baktığımızda yine oldukça basit. Öncelikle yazmaçlarımızı yedekliyoruz, ardından FS yazmacını 0x30‘a ayarlıyoruz. Sonrasında Logla fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bu fonksiyonun yaptığı tek şey çağırıldığı zaman DebugView ekranına klavyeye basıldığını söyleyen bir mesaj bırakmak. Tabi bunun yerine çok daha değişik şeyler de olabilir. Zararlı veya yararlı şeyler.. Neyse, fonksiyondan döndükten sonra ise FS‘yi eski değerine çekiyor(ki muhtemelen yine 0x30 çünkü kernel moddayız) ve asıl ISR adresine dallanıyoruz.

Bu arada neden 0x30 sorusu güzel bir soru. Ben de bunu sordum fakat internette aklıma yatan bir cevap aradımsa da bulamadım. Haliyle iş başa düştü ve birazcık kurcalamak gerekti. Windbg kullanarak hem user modda hem de kernel modda FS yazmacını okuyunca farklı selektörlere işaret ettiğini görüyorsunuz. User moddayken FS‘in TEB(Thread Environment Block)’e işaret ettiğini önceden biliyordum. (Aslında TEB’in başındaki NtTib yapısına işaret ediyor, Tüm yapı -> nt!_TEB) Ama kernel modda FS aynı yere işaret etmiyordu. Bakınız:

0:001> dg fs
                 P Si Gr Pr Lo
  Sel  Base   Limit   Type  l ze an es ng Flags
  ---- -------- -------- ---------- - -- -- -- -- --------
  003B 7ffdd000 00000fff Data RW Ac 3 Bg By P Nl 000004f3
0:001> r $teb
  $teb=7ffdd000

Gördüğünüz gibi user modda FS yazmacındaki selektör bize TEB‘i veriyor. (Selektör 3b dikkat) Pekiyi ya kernel mod? Bakınız:

kd> dg fs
                 P Si Gr Pr Lo
  Sel  Base   Limit   Type  l ze an es ng Flags
  ---- -------- -------- ---------- - -- -- -- -- --------
  0030 82b79c00 00003748 Data RW Ac 0 Bg By P Nl 00000493
kd> ln 82b79c00 
(82b79c00)  nt!KiInitialPCR  | (82b7d380)  nt!KiCacheFlushTimeStamp
Exact matches:
  nt!KiInitialPCR = <no type information>

Gördüğünüz gibi bu defa selektör numaramız 30. ln(list nearest symbols) kullanarak yakınlarda bir yerde bir sembol arayınca karşımıza nt!KiInitialPCR çıkıyor. Aha! PCR‘yi görünce hemen akla Processor Control Region gelmesi gerek. PCR dediğimiz şey kernel modda kullanılan, aktif işlemci hakkında çok güzel bilgiler veren bir veri yapısıdır. (nt!_KPCR) Demek ki neymiş? Kernel modda FS PCR’yi gösteriyormuş. Ben kendi kernel mod denemelerimde FS’yi hep 30 olarak gördüm. Ama incelediğim kodların çoğunda yine de FS 30 yapılıyordu, sanıyorum sağlamlık açısından. Ayrıca neden bu değerler ayarlanıyor diye sorarsanız çünkü sistemdeki fonksiyonlar vesaire FS yazmacı üzerinden bu yapılara erişerek işlem yapıyorlar. Hâliyle hem user modda hem de kernel modda gerektiğinde ulaşabilmeleri için FS yazmacı doğru yeri göstermeli. Yeri gelmişken !pcr 0 komutu ile 0. işlemcinin PCR’si hakkında bilgi alabilirsiniz. Vaktiniz varsa kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim (hatta direkt dt nt!_KPCR ADRES şeklinde bakın) çünkü IDT, GDT, PCRB ve sayamayacağım kadar şey bu yapı sayesinde ulaşılabilir. Kernel modda geliştirme yaparken eminim ki çok işe yarayabilir. Bu işin bu yanını çok seviyorum. Sahiden her şey çorap söküğü gibi. Tek bir yapıdan öyle çok yere ulaşıyorsunuz ki..

Ayrıca yukarıdaki Windbg çıktıları ile ilgili öğrendiğim hoş bir ayrıntı vereyim.. İlk çıktı kullanıcı tarafındaki debuggerdan. Komut satırı 0:001> şeklinde. 1 yani 1. thread. Baştaki 0 da bildiğim kadarıyla kaçıncı target olduğunu gösteriyor. (Evet, tek debugger ile birdan fazla makineyi debug etmek mümkün) Diğer çıktıda ise komut satırında kd> görüyorsunuz. Yani çekirdek modunda debugging yapıyoruz..

Şimdi konumuza devam edelim.. Nerde kalmıştık ? Hah! Kanca ISR fonksiyonumuzu incelemiştik. Sanırım kodlarda incelenecek bir kısım kalmadı. Yukarıda açıklamasını yaptığımız kodları şuradan temin edebilirsiniz(Kodların kötüye kullanımını engellemek amacıyla kaynak kodları kaldırdım, görmek isteyenler lütfen mail ile ulaşşsınlar.). Şimdi ise sıra test etmeye geldi.

Sürücünün test edilmesi

Teorik olarak sürücümüzü derleyip OSRLoader yardımıyla sisteme yükleyip başlattıktan sonra bastığımız her klavye tutşunda DebugView ekranına bir girdinin düşmesi gerekiyor. Öncelikle sürücüyü başlattığımızda durumu görelim:

Görebildiğiniz üzre her şey gayet yolunda gözüküyor. Asıl ISR girdisini 8b72949a olarak görüyorsunuz. NewAddr->High + NewAddr->Low birleşimi yaparsanız IDT girdisinde olan Dispatch kodunun da 84f627d8 olduğunu görebilirsiniz. !idt 81 yaparak kancamızın yerleştiğini doğrulayabiliriz:

kd> !idt 81
Dumping IDT: 80b95400
  00000081:  84f627d8 bekidt!HookRoutine (KINTERRUPT 84f62780)
kd> dt nt!_KINTERRUPT ServiceRoutine 84f62780
  +0x00c ServiceRoutine : 0x968fe152   unsigned char bekidt!HookRoutine+0

Son olarak sürücü aktif durumdayken klavyede herhangi bir tuşa basarak attığımız kancayı test edelim:

Yine gördüğünüz gibi.. Tuşa bastığımızda önce bizim ISR’mız çalıştı ve basıldığına dair mesajı bize verdi.. IDT kancalamanın temeli aşağı yukarı bu şekilde.. Son olarak başta dediğimiz gibi eğer işlemci sayısı birden fazlaysa buna göre de birden fazla IDT tablosu oluyor. Yani her işlemcinin kendi IDT tablosu oluyor. Genel olarak bu tablolar hep aynı rutinleri gösterir fakat örneğin siz 1. işlemcide 4 numaralı kesmeyi kancaladınız eğer 2. işlemcide 4 numaları kesme çağırılırsa sizin kanca ISRniz çağırılmaz çünkü siz sadece 1. işlemciyi kancaladınız. Bu durumda yapmamız gereken şey gayet basit: diğer işlemcilerin IDT tablolarını da kancalamak! Ben yazıda sanal makine üzerinde tek işlemci kullandığım için bunu göstermeyeceğim, fakat talep olursa yazıyı çoklu işlemci için güncelleyebilirim.

Bir yazının daha sonuna geldik. Kodları elimden geldiğince minik, bol yorumlu ve anlaşılır tutmaya çalıştım, anlaşılmayan kısımlar için biliyorsunuz aşağıda yorum atılabilen bir bölüm var.. Bu temel üzerinden yürüyerek birçok şey yapılabilir hem iyi anlamda hem de kötü anlamda. Umarım yapacağınız şeyler iyi anlamda olur. Son olarak yazıyı yazarken 2 gün bi kesintili yazmak zorunda kaldım atladığım bir ayrıntı, hata olabilir, yakalayanlar lütfen bildirsin gereken düzenlemeyi yapayım..

Sevgiler.