Selamlar

TLS, yani tarzancası Thread Local Storage(İşlemcik Yerel Deposu), Windows işletim sisteminde her işlemciğin kendisine özgü veri saklayabilmesini mümkün kılan bir mekanizmadır. TLS sayesinde her işlemciğin kendisine özgü veri saklayabileceği bir alan oluşturabilir, daha sonra bir indeks ile diğer işlemcikler tarafından bu veriye ulaşabiliriz. Bu yazıda TLS‘nin hem işletim sistemi tarafında hem de yazıdığınız programlarda nasıl kullanıldığına dair kısa notları paylaşıcam. Öncelikle üst tarafa bakalım, ardından işletim sistemi tarafından devam edecez.

Uygulamalarda TLS kullanımı

Uygulamalarınızda iki çeşit TLS kullanımından söz edebiliriz. Bunlardan ilki dinamik, diğeri ise statik. Dinamik yöntemde Windows’un bize sunduğu TLS fonksiyonlarını kullanıyoruz, statik yöntemde ise bir fonksiyon kullanmadan kod içerisinde bazı ön ekler sayesinde derleyiciye tanımladığımız değişkenin TLS içerisinde saklanması gerektiğini bildiriyoruz. Statik yöntem hem derleyici, hem bağlayıcı(linker) hem de dosyayı hafızaya yükleyip çalıştıracak olan yükleyici tarafından desteklenmeli. Eğer dinamik yöntemi kullanacaksak, TLS tahsisi işlemi, işlemin yahut eğer DLL ile kullanıyorsanız DLL‘in başlatılması sırasında ayrılıp(DLL_PROCESS_ATTACH sırasında), kapatılması sırasında ise(DLL için DLL_PROCESS_DETACH sırasında) serbest bırakılmalı.

TLS’nin dinamik kullanımı

TLS‘i dinamik olarak kullanırken dediğimiz gibi Windows’un bize sunduğu 4 fonksiyonu kullanıyoruz. Genelde DLL geliştirilmesi sırasında daha çok kullanılıyorlar. Bu fonksiyonlara kısaca bi bakınca zaten olay hemen anlaşılıyor (En azından uygulama tarafında). TLS ile ilgili güzel bir görsel de aşağıda görülebilir, MSDN sayfasından:

Görüldüğü üzere her işlemciğin kendine ait bir TLS‘i var. Bu TLS kendi içerisinde slot adı verilen yerler içeriyor. Ve birtakım fonksiyonlar aracılığıyla burada yer edinip, oraya veri ekleyebiliyor-silebiliyoruz. TLS‘in minimum boyutu 64 slot olarak garanti edilmiş, o da TLS_MINIMUM_AVAILABLE sabitinde belirtiliyor. İşlem başına maksimum TLS slotu ise 1,088 taneye kadar çıkabiliyor (Ayrıntılar geliyor..).

TlsAlloc

Bu fonksiyon bir adet TLS slotu indeks numarası döner. Her işlemcik bu indeks numarasını kullanıp kendine ait olan TLS içerisindeki belirtilen slota ulaşabilir. Fonksiyon bir indeksi ayırdığı zaman o indekse ait TLS slotu NULL ile doldurulur ve ayrılmış olan bu TLS slotu, işlem(process) içerisindeki işlemcikler tarafından kendine has veri depolamak için kullanılmaya başlanabilir. Prototipi :

DWORD WINAPI TlsAlloc(void);

Fonksiyon başarılı olursa dediğimiz gibi indeks dönüyor, aksi halde ise TLS_OUT_OF_INDEXES döner. Sonuca dair detaylı bilgi için ise GetLastError fonksiyonu kullanılabilir.

TlsFree

Fonksiyon adından anlaşılabileceği gibi bir TLS slotunu tekrar kullanılabilir hale getirir, yani serbest bırakır onu. Prototipi şöyle:

BOOL WINAPI TlsFree(
 _In_ DWORD dwTlsIndex
);

dwTlsIndex, TlsAlloc‘dan dönen TLS indeks numarası. Bu fonksiyonu kullanmadan önce eğer kullandığımız TLS slotu ayrılmış bir hafızaya sahipse, orasını da serbest bırakmayı unutmamalıyız.

TlsSetValue

Bu fonksiyon verilen indekse sahip TLS slotuna LPVOID türünde bir veri koyar. Prototipi şöyle:

BOOL WINAPI TlsSetValue(
 _In_   DWORD dwTlsIndex,
 _In_opt_ LPVOID lpTlsValue
);

dwTlsIndex, TLS slot indeksi, lpTlsValue ise verilen TLS slotunda saklanacak değer. Fonksiyon bildiğim kadarıyla indeks üzerinde dikkatli bi şekilde durarak doğrulamıyor, baktığı şey indeks değerinin 0 ile TLS_MINIMUM_AVAILABLE-1 arasında olup olmadığı. Özellikle ek Tls alanı kullanırken dikkat etmemiz lazım (Detaylar aşağıda..).

Fonksiyon başarılı olursa sıfır dışında bir değer dönüyor, başarısız olursa sıfır.

TlsGetValue

Son fonksiyon ise isminden anlaşıldığı gibi verilen TLS slotundaki veriyi okuyup bize veriyor.

LPVOID WINAPI TlsGetValue(
 _In_ DWORD dwTlsIndex
);

Fonksiyon başarılı olursa TLS slotundaki veriyi, aksi durumda ise sıfır dönüyor. Fakat şöyle bir şey var, bu TLS slotundaki veri sıfır da olabilir. Bu nedenle sadece fonksiyonun geri dönüş değerine bakmak yeterli değil, ayrıca GetLastError fonksiyonu ile son hata kodunun ERROR_SUCCESS olmadığını doğrulamalıyız. Eğer bu hata kodunu alıyorsak demek ki TLS slotundaki veri sıfır demektir.

Bu arada, bu fonksiyon da TlsSetValue gibi minimum düzeyde indeks doğrulaması yapıyor aklınızda bulunsun.

Bu dört fonksiyonun topluca kullanımına güzel bir örnek MSDN üzerinde var. Aynen buraya Türkçe yorumlayarak alıyorum, gayet yeterli.

#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
#define THREADCOUNT 4 
DWORD dwTlsIndex; 
 
VOID ErrorExit(LPSTR); 
 
VOID CommonFunc(VOID) 
{ 
  LPVOID lpvData; 
 
  // İşlemciğin kendine ait verisinin yerini alalım
  lpvData = TlsGetValue(dwTlsIndex); 
  if ((lpvData == 0) && (GetLastError() != ERROR_SUCCESS)) 
   ErrorExit("TlsGetValue error"); 
 
  // Bu işlemciğe ait veriyi görelim
  printf("common: thread %d: lpvData=%lx\n", 
   GetCurrentThreadId(), lpvData); 
 
  Sleep(5000); 
} 
 
DWORD WINAPI ThreadFunc(VOID) 
{ 
  LPVOID lpvData; 
 
  // Bu işlemciğin TLS indeksinde olacak veriyi ayarla
  lpvData = (LPVOID) LocalAlloc(LPTR, 256); 
  if (! TlsSetValue(dwTlsIndex, lpvData)) 
   ErrorExit("TlsSetValue error"); 
 
  printf("thread %d: lpvData=%lx\n", GetCurrentThreadId(), lpvData); 
 
  // İşlemcik içinden bi fonksiyon çağırıp bakalım ordan da veriye ulaşabilcez mi
  CommonFunc(); 
 
  // İşlemcikten dönmeden öncek ayırdığımız veriyi de yok edelim
  lpvData = TlsGetValue(dwTlsIndex); 
  if (lpvData != 0) 
   LocalFree((HLOCAL) lpvData); 
 
  return 0; 
} 
 
int main(VOID) 
{ 
  DWORD IDThread; 
  HANDLE hThread[THREADCOUNT]; 
  int i; 
 
  // Kullanılacak TLS indeksini al 
  if ((dwTlsIndex = TlsAlloc()) == TLS_OUT_OF_INDEXES) 
   ErrorExit("TlsAlloc failed"); 
 
  // İşlemcikleri oluştur 
  for (i = 0; i < THREADCOUNT; i++) 
  { 
   hThread[i] = CreateThread(NULL, 
     0,              
     (LPTHREAD_START_ROUTINE) ThreadFunc, 
     NULL,           
     0,            
     &IDThread);       
 
  // İşemcik oluşturuldu mu diye test et 
   if (hThread[i] == NULL) 
     ErrorExit("CreateThread error\n"); 
  } 
 
  // İşlemciklerin bitmelerini bekle
  for (i = 0; i < THREADCOUNT; i++) 
   WaitForSingleObject(hThread[i], INFINITE); 
 
  // Ayırılan TLS indeksini serbest bırak 
  TlsFree(dwTlsIndex);

  return 0; 
} 
 
VOID ErrorExit (LPSTR lpszMessage) 
{ 
  fprintf(stderr, "%s\n", lpszMessage); 
  ExitProcess(0); 
}

Çıktısı şu şekilde:

thread 1044: lpvData=6e09e0
thread 5644: lpvData=6e4e80
common: thread 5644: lpvData=6e4e80
thread 2344: lpvData=6e2648
common: thread 2344: lpvData=6e2648
thread 3564: lpvData=9464c8
common: thread 3564: lpvData=9464c8
common: thread 1044: lpvData=6e09e0

Dikkat edilirse her işlemciğin TLS indeksinde kendine ait veri var. Ve o işlemcik içerisinden çağırılan fonksiyonlar da bu veriye erişebiliyor.

TLS’nin statik kullanımı

TLS‘in statik kullanımda ise fonksiyonları kullanmak yerine direk kod içerisinde Microsoft derleyicilerinde __declspec(thread) etiketini kullanıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım bu etikete sahip değişkenler statik-global olmalılar. Yerel değişkenlerde bu etiketi kullanamıyoruz. Ve yine bu etikete sahip veriler otomatik olarak .tls isimli bir bölüme koyuluyorlar. İşletim sistemi dosyayı hafızaya yüklediği sırada bu bölüme bakarak buradan TLS verisini elde ediyor.

Statik kullanımın bildiğim dezavantajı ise şu, bu yöntemi kullanırken eğer modülünüz(DLL misali) hafızaya sonradan yükleniyorsa bu statik yöntem çalışmıyor. Yani şunu diyebiliriz ki bu durumda bu yöntem işlemin kendi dosyası(.exe) veya işlemin oluşturulması sırasında hafızaya eşleneceği garanti edilmiş modüller dışında kullanışlı değil.

İşletim sistemi tarafında TLS uygulanışı

Basit olarak TLS, her işlemciğin kendine ait TEB(Thread Environment Block) yapısı üzerinden erişilir ve işletim sistemi tarafından organize edilir. TEB‘e erişimin de x86 sistemlerde FS x64 sistemlerde ise GS segment yazmaçları üzerinden kolayca yapıldığını da düşünürsek neden burada tutuldukları da biraz gün ışığına çıkıyor.

Sistemdeki her işlemcik oluşturulurken o işlemciğin kendisine ait TLS slotları için NULL değeri verilmiş bir LPVOID dizisi de oluşturulur. Bu ilk oluşturulan dizi 64 girdiye sahiptir. Dizideki her bir slot işlemciklerin kullanabileceği bir TLS alanı anlamına gelmektedir. Ah, bu arada saklamak istediğiniz değer LPVOID bir alana sığıyorsa veriyi direkt bu slot içerisinde de saklayabilirsiniz, ayırdığınız bir adresi saklamak yerine. Devrik cümle kuruyorum bol bol, nedendir çözemedim ha.

Yukarıda dinamik kullanımda bahsettiğimiz fonksiyonlardan veriyi koyan-alan fonksiyonlar TEB içerisinde bulunan ve bahsettiğimiz TLS slotlarını içeren bir dizide bunu yapıyorlar, o da TlsSlots. (Aslında bir de TlsExpansionSlots var istek yapılması durumunda, 2 tane diyelim). Bizim TlsAlloc ile elde ettiğimiz indeks numarası işte bu TlsSlots içerisinde bize bir slot veriyor. Misal hiç TLS kullanmayan bir programda TEB‘e bakarsak bu alanın (aşağıda aslında ilk indeksin) NULL durumda olduğunu görebiliriz (Tabi burda bir tashih yapmam lazım, ben sadece ilk indekse baktım, dd ile tüm diziye bakmamız lazımdı ama bunu şimdi fark edip üşendiğim için böyle bırakıyorum).

0:000> dt _TEB @$teb TlsSlots
ntdll!_TEB
  +0xe10 TlsSlots : [64] (null) 

Misal, TlsAlloc fonksiyonu incelersek şöyle bir şey çıkıyor karşımıza (Kodu kesip biçtim biraz). Anlamadığınız kısımlar olabilir, kodun devamında açıklama geçeceğim sabırlı olmalıyız:

signed int __stdcall TlsAlloc()
{
 _PEB *Peb; 
 struct _TEB *Teb; 
 int Index;

 Peb = NtCurrentTeb()->ProcessEnvironmentBlock;
 Teb = NtCurrentTeb();

 // PEB'e erişip işlem yapacağımız için kritik alana 
 // giriş yapıyoruz bu sayede senkronizasyon
 // sağlanmış olacak, güvenlik için önemli bu
 RtlAcquirePebLock();
 
 // Bu fonksiyon PEB içerisindeki TLS bitmap'i kullanarak
 // kullanılmayan(biti 0 olan) bir TLS bulup onun indeksini veriyor
 // ve tabiki TlsBitmap içerisinde bu alanı gösteren biti kullanıldı olarak
 // işaretliyor (1 yapıyor).
 Index = RtlFindClearBitsAndSet((int)Peb->TlsBitmap, 1, 0);
 if ( Index == -1 )
 {
  // Öntanımlı slotlarda yer kalmamış, o halde TlsExpansion'a bakalım.
  // Aşağıda açıklayacam TlsExpansion olayını
  Index = RtlFindClearBitsAndSet((int)Peb->TlsExpansionBitmap, 1, 0);

  if ( Index != -1 )
  {
   // TlsExpansionSlots alanımız var mı?
   if ( !Teb->TlsExpansionSlots )
   {
    // Yok. O halde hemen işlemin heap'inden bir tane ayarlayalım
    Teb->TlsExpansionSlots = RtlAllocateHeap(NtCurrentTeb()->ProcessEnvironmentBlock->ProcessHeap, 
                         BaseDllTag | 8, 
                         4096);
    // Ayarladık mı?
    if ( !Teb->TlsExpansionSlots )
    {
     // Ayarlayabilemedik
     RtlClearBits(Peb->TlsExpansionBitmap, Index, 1);
     return -1;
    }
   }

   // Alanımız var, o halde bulduğumuz Index'i hazır hâle getirelim
   Teb->TlsExpansionSlots[Index1] = 0;
   // +64 tahminimce şundan, standart TLS slotları toplamda
   // 64 tane ya, siz eğer 64den yukarda bi indeks ayırısanız
   // ek slotlara bakılıyor, ama bu ek yerde index tekrar 0'dan başlıyor
   // bu nedenle +64 ekleyerek slot indekslerinin çakışması engelleniyor
   Index += 64;
  }
 }
 else
 {
  // Başarıyla bir indeks elde ettik o halde TEB içerisindeki seçtiğimiz 
  // TLS slotuna 0 değerini verelim
  Teb->TlsSlots[Index] = 0;
 }

 // Kritik alandan çık
 RtlReleasePebLock();
 return Index;
}

Fonksiyonun kullandığı TlsSlots TEB(Thread Environment Block) içerisindeki olduğu için her işlemciğin kendi TlsSlots alanı var. Şöyle diyeyim, işletim sisteminde esas çalıştırılan işlemciklerdir. İşlem ise işlemcikleri kapsayan, içerisinde tutan bir yapıdır. PEB dediğimizde işlem‘i, TEB dediğimizde ise işlemciği kastediyoruz demektir. İşlemi bir bina olarak düşünürseniz, işlemcikler de onun içinde bulunan dairelerdir gibi canlandırabilirsiniz dimağınızda.

Bu yapı sayesinde her işlemcik kendine ait 64 TLS slotuna sahip oluyor(“Hani 1,088‘e kadar oluyodu yahu?” diyenler ha şimdi geliyoz oraya). TlsExpansionSlots dediğimiz şey ise, bir süre sonra Microsoft’un 64 slotun yeterli olmayacağını düşünüp eklediği ek bir TLS alanı. TlsAlloc 64 slotun üzerinde bir ayırma yaptığında otomatik olarak bu ek alanı kullanmaya başlıyor. TlsAlloc fonksiyonu içerisinde bu alan kontrol ediliyor eğer henüz oluşturulmamış ise oluşturma işlemini de bu fonksiyon yapıyor ve istenen slot buradan ayrılıyor. Bu ek alan ise 1024 slota kadar izin veriyor. E bu da yazının başında değindiğimiz 1,088 slot olayını açıklığa kavuşturuyor.

TlsAlloc ve TlsFree fonksiyonları TLS slotlarının takibini yapmak için bitmap kullanıyorlar. Basitçe her bit’in bir slotu temsil ettiği bir sistem düşünebilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz RtlFindClearBitsAndSet fonksiyonununa bir bitmap veriyoruz. TLS slotlarının durumunu gösteren bu bitmapler PEB içerisinde bulunan TlsBitmap ve TlsExpansionBitmap ile belirtiliyor. Fonksiyon bu bitmap alanları içerisinde bir boş alanı(bit 0 oluyor bu durumda) işaret eden bir bit buluyor ve “oo burayı aldım ben müdür, işaretleyeyim” deyip bulduğu yerin numarasını, yani indeksimizi bize veriyor. Bu indeksi daha sonra TEB içerisinde bulunan TLS dizisinde kullanıyoruz.

Şunu da ekleyelim, TlsExpansionSlots alanı işlemciğin sonlanması sırasında işletim sistemi tarafından serbest bırakılıyor. Zaten ilgili fonksiyonları incelerseniz bu alanın işlemin öntanımlı heapi üzerinden ayrıldığını da görebilirsiniz. Bir de eğer işlemcikten TerminateThread ile çıkarsanız bu alan serbest bırakılmıyor. Yani işlemcikten dışarı veri sızmasına sebep olabiliyor. Peki hiç mi yok edilmeyecek bu alan derseniz, hayır, işletim sistemi işlem sonlandığında bu alanı da yok ediyor. Ama yine de TerminateThread‘i kullanmaktan kaçınmalısınız.

Son olarak yukarıdaki fonksiyonda Index değişkenine 64 eklenmesini kısaca açıkladım fakat eğer bir soru işareti kaldıysa TlsGetValue fonksiyonunun bir bölümüne bakıp olayı biraz daha netleştirebiliriz, bakınız:

Teb = NtCurrentTeb();
if ( Index < 0x40 ) // 0x40, 64 ediyor onluk sistemde
{
 // İndeks 64'den küçükse direk TlsSlots içerisinden
 // bu alandaki veriyi alıyoruz. Ayrıca "sıkıntı yok"
 // demek için de LastErrorValue sıfır yapılıyor
 Teb->LastErrorValue = 0;
 return Teb->TlsSlots[Index];
}
if ( Index >= 0x440 ) // 0x440, 1,088 yapıyor
{
 // Hmm, adam öyle bi index verdi ki cook buyuk
 // boyle bir TLS slot numaramiz yok hata verecez el mahkum
 stat = RtlNtStatusToDosError(-1073741811);
 SetLastError(stat);
 return 0;
}
// TlsExpansionSlots kullanıyoruz, indeks 64 üzerinde
Teb->LastErrorValue = 0;
// Yoksa TlsExpansionSlots alanımız da mı yok?
if ( !Teb->TlsExpansionSlots )
 return 0; // Aynen, yok..
//Hayır, var. O halde indeks numarasını hizalayıp veriyi döndürelim.
return Teb->TlsExpansionSlots[Index - 64];

Sanırım yorumlarla beraber yeterince anlaşılır olmuştur.. Bir de son olarak canlı kanlı bir örneği de kısaca gösterip bitiriyoruz. Yukarıda MSDN üzerinden aldığımız örnek program çalıştığında debug eder, ve 3564(0xdec) numaralı işlemciğin TEB‘inde bulunan TlsSlots‘a bakarsanız ayrılan slota verinin eklendiğini görebilirsiniz.

0:005> dd @$teb+0xe10 l2
003b8e10 00000000 009464c8

Buradaki 0xe10 uzaklığı TlsSlots dizisine ait haberiniz olsun. Veriyi de orada görüyorsunuz..

Sevgiler