Merhaba, daha önceki bir yazıda bahsettiğim PE dosyalar için güzel bir python modülü ile tanıştım kısaca burada da bahsetmek istiyorum belki bir yararı dokunabilir.

pefile isimli bu modül python ile portable executable dosyaların PE bilgilerini okumak/değiştirmek için oldukça iyi bir seçim. Modülü windows üzerinde yüklemek için indireceğiniz sıkıştırılmış dosyada bulunan pefile.py, peutils.pyisimli iki dosyayı ve ordlookup isimli klasörü Python27/Lib içerisine kopyalayın. Tabi versiyonunuza göre bu klasör ismi değişebilir.

Modül oldukça kullanışlı, yapabildiklerinizden bazıları web sitesinde de belirtilmiş.

 • Modifying and writing back to the PE image
 • Header Inspection
 • Sections analysis
 • Retrieving data
 • Warnings for suspicious and malformed values
 • Packer detection with PEiD’s signatures
 • PEiD signature generation

Kullanım

Öncelikle bir PE dosyayı import etmeniz gerekiyor.

import pefile
dosya = pefile.PE('dosya.exe')

Section boyutu yüksek dosyalar için fastload isimli güzel bir seçenek de mevcut.

dosya = pefile.PE('dosya.exe', fast_load=True)

Dosya yüklendikten sonra hemen PE bilgilerini okuyabiliyorsunuz, örneğin:

>>> dosya.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint
4776
>>> hex(dosya.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint)
'0x12a8'
>>> hex(dosya.DOS_HEADER.e_lfanew)
'0xf0'
>>> hex(dosya.DOS_HEADER.e_magic)
'0x5a4d'
>>> hex(dosya.NT_HEADERS.Signature)
'0x4550'
>>> hex(dosya.FILE_HEADER.Machine)
'0x14c'
>>>

Ayrıca dediğim gibi header üzerinde oynama yapabiliyorsunuz, örneğin:

>>> dosya.FILE_HEADER.Machine = 0x1c40
>>> dosya.write(filename='dosya_patched.exe')

Tüm bilgileri birden alabiliyorsunuz:

print dosya.dump_info()

Import edilen fonksiyonları şu şekilde görebiliyoruz mesela:

for entry in dosya.DIRECTORY_ENTRY_IMPORT:
 print entry.dll
 for imp in entry.imports:
  print '\t', hex(imp.address), imp.name

Sonucunda:

python27.dll
    0x1d0020a4 Py_Main
MSVCR90.dll
    0x1d002038 __p__commode
    0x1d00203c __p__fmode
    0x1d002040 _encode_pointer
    0x1d002044 __set_app_type
    0x1d002048 ?terminate@@YAXXZ
    0x1d00204c _unlock
    0x1d002050 _adjust_fdiv
    0x1d002054 _lock
    0x1d002058 _onexit
    0x1d00205c _decode_pointer
    0x1d002060 _except_handler4_common
    0x1d002064 _invoke_watson
    0x1d002068 _controlfp_s
    0x1d00206c _crt_debugger_hook
    0x1d002070 __setusermatherr
    0x1d002074 _configthreadlocale
    0x1d002078 _initterm_e
    0x1d00207c _initterm
    0x1d002080 __initenv
    0x1d002084 exit
    0x1d002088 _XcptFilter
    0x1d00208c _exit
    0x1d002090 _cexit
    0x1d002094 __getmainargs
    0x1d002098 _amsg_exit
    0x1d00209c __dllonexit
KERNEL32.dll
    0x1d002000 IsDebuggerPresent
    0x1d002004 GetCurrentProcess
    0x1d002008 TerminateProcess
    0x1d00200c GetSystemTimeAsFileTime
    0x1d002010 GetCurrentProcessId
    0x1d002014 GetCurrentThreadId
    0x1d002018 GetTickCount
    0x1d00201c QueryPerformanceCounter
    0x1d002020 SetUnhandledExceptionFilter
    0x1d002024 InterlockedCompareExchange
    0x1d002028 Sleep
    0x1d00202c InterlockedExchange
    0x1d002030 UnhandledExceptionFilter

Hatta ilgimi çekti pydasm ile birleştirerek küçük bir disassembler dahi yazabiliyorsunuz.

ep = pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint
ep_ava = ep+pe.OPTIONAL_HEADER.ImageBase
data = pe.get_memory_mapped_image()[ep:ep+100]
offset = 0
while offset < len(data):
 i = pydasm.get_instruction(data[offset:], pydasm.MODE_32)
 print pydasm.get_instruction_string(i, pydasm.FORMAT_INTEL, ep_ava+offset)
 offset += i.length

Sonuç:

push byte 0x70
push dword 0x1001888
call 0x1006ca8
xor ebx,ebx
push ebx
mov edi,[0x100114c]
call edi
cmp word [eax],0x5a4d
jnz 0x1006b1d
mov ecx,[eax+0x3c]
add ecx,eax
cmp dword [ecx],0x4550
jnz 0x1006b1d
movzx eax,[ecx+0x18]

Oldukça iş gören bir modül olduğunu düşünüyorum, ilerde işe yarayabilir, burada not olsun.