Merhabalar, bu gidişatı başından iyi gözükmeyen yazıda sizlere her gün kullandığınız Windows işletim sisteminin siz onu kullanırken arka tarafta gerçekleştirdiği belki de milyonlarca API çağrısının basitçe nasıl gerçekleştiğini göstermeye çalışıcam. İnanın temelde çok basit bir mantık üzerine kurulmuş fakat debug ederken girip çıktığınız dallanmalar işi epey uzatmıyor değil, ama yine de inceleyip debug ederken ben çok zevk aldım, aynısını yaşayacağınızı da umuyorum. Neyse!

Öncelikle şunu belirtmem gerek, yazı bir yerden sonra kontrolden çıkabilir diye düşünüyorum çünkü üzerinde inceleme yaptığımız arkadaş Windows gibi devasa bir şey olunca bazen iş çığırından çıkabiliyor. Yani, abesle iştigal edersek affola.

Kullanıcı Tarafında API’nin Çağırılması

Biliyorsunuz ki bu çağrılar böyle rastgele kafasına estiği zaman olmuyor. Yani bir tetikleyici olması lazım, e tabii bu da biz oluyoruz. Neyse, şimdi basitçe ResHacker isimli programda bulunan CreateFileA‘nin nerelerden geçeceğini görelim. Öncelikle bu fonksiyon programda kullanılacağı için, programın Import tablosunda da yer alır, bu sayede program tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin ResHacker programındaki çağırının yapıldığı satır şu şekilde:

00404E57  . E8 78C3FFFF  CALL <JMP.&kernel32.CreateFileA>     ; \CreateFileA

Bu çağrıyı takip ettiğimizde ise karşımıza bir jump çıkıyor. İşte bu jump kernel32 içerisinde bulunan CreateFileA fonksiyonuna giden adrestir.

004011D4  $-FF25 28F24A00 JMP DWORD PTR DS:[<&kernel32.CreateFileA>; kernel32.CreateFileA

Buraya dallanmayı gerçekleştirdikten sonra şu şekilde bir yere geliyoruz. Bu demektir ki artık kernel32.dll içerisindeyiz.

0:000> u kernel32!CreateFileA
kernel32!CreateFileA:
	7c801a28 8bff      mov   edi,edi
	7c801a2a 55       push  ebp
	7c801a2b 8bec      mov   ebp,esp
	7c801a2d ff7508     push  dword ptr [ebp+8]
	7c801a30 e8dfc60000   call  kernel32!Basep8BitStringToStaticUnicodeString (7c80e114)
	7c801a35 85c0      test  eax,eax
	7c801a37 741e      je   kernel32!CreateFileA+0x11 (7c801a57)
	7c801a39 ff7520     push  dword ptr [ebp+20h]
	...
	...

Kodu debuggerdan takip ederseniz bir süre sonra bu kod sizi ntdll içerisindeki NtCreateFile fonksiyonuna götürecektir. (ZwCreateFile da olabilir, user-mode tarafında bu iki fonksiyon birbirinin aynısıdır.) Bu kısmı da disassemble ederseniz şöyle bir şey göreceksiniz ki biz asıl olarak burdan sonrasına bakacağız.

0:000> u ntdll!NtCreateFile
ntdll!NtCreateFile:
	7c90d0ae b825000000   mov   eax,25h ;CreateFile için çağrı numarası
	7c90d0b3 ba0003fe7f   mov   edx,offset SharedUserData!SystemCallStub (7ffe0300)
	7c90d0b8 ff12      call  dword ptr [edx]
	7c90d0ba c22c00     ret   2Ch
	7c90d0bd 90       nop

Burda gördüğünüz üzre EAX yazmacına CreateFile‘nın çağrı numarası olan 25 saklanıyor, ardından 7ffe0300 adresinin gösterdiği kısım çağırılıyor. Peki burada ne var ?

0:000> u poi(SharedUserData!SystemCallStub)
ntdll!KiFastSystemCall:
	7c90e510 8bd4      mov   edx,esp
	7c90e512 0f34      sysenter

ntdll!KiFastSystemCall‘ı gösteriyormuş. Şimdi işin rengi gördüğünüzü gibi sysenter renginde oldu. Ayrıca dikkat edin, ESP de EDX yazmacına saklanıyor. Bu sayede parametreler de sysenter çalıştırıldıktan sonra kullanılabilecek. Olayı sysenter devraldıktan sonra KiFastCallEntry çağırılarak gerekli olan fonksiyon kernel seviyesinde başarı ile çağrılacak diye umuyoruz. Burada sysenter çalıştırıldığında basitçe şu sırada ve şu işlemler gerçekleşir;

 • IA32_SYSENTER_CS‘da bulunan segment selektörü CS yazmacına yüklenir.
 • IA32_SYSENTER_EIP‘da bulunan EIP değer, EIP yazmacına yüklenir.
 • IA32_SYSENTER_CS değerine 8 eklenerek SS yazmacına yüklenir.
 • IA32_SYSENTER_ESP‘de bulunan stack pointer ESP yazmacına yüklenir.
 • Ayrıcalık seviyesi 0 olarak değiştirilir.
 • EFLAGS yazmacındaki VM flag‘ı, set edilmiş ise temizlenir.
 • Çağrı çalıştırılır.

Şimdii, sysenter‘dan sonra gerçekleşen işlemleri anlamak için öncelikle sysenter olayını, hatta sysenter öncesi ve sonrasını inceleyelim.

NOT: Bu MSR isimlerini aynı zamanda SYSENTER öneki ile de görebilirsiniz, örneğin: SYSENTER_EIP_MSR, SYSENTER_CS_MSR ve SYSENTER_ESP_MSR

sysenter Komutu & 2e Kesmesi

Windows XP’nin ilk sürümlerine kadar sistem çağrıları IDT tablosundaki 2e numaralı kesme ile yapılıyordu. 2e kesmesi kullanıldığı zamanlarda ntdll.dll içerisindeki API, EAX yazmacına çağırılan API’nin ordinal değerini, EDX yazmacına da stack adresini atarak int 2e‘yi çalıştırıyor, böylece çağrı gerçekleşiyordu. Fakat bu yöntem öğrenebildiğim kadarıyla performans kaybına neden oluyordu. Çünkü eğer 2e kesmesi kullanılıyor olursa, işletim sistemi öncelikle IDT tablosundan gereken adresi alıp, bunu çevirip, sonradan oraya gitmesi gerekiyordu; sysenter ile bu adres IA32_SYSENTER_EIP ile tanımlandı, bu sayede işlemci direk olarak bu adresi okuyup oraya gidebiliyor. (Tabi bu sırada privilege level(ayrıcalık seviyesi) de 3’den 0’a, yani kernel moda yükseltilir. Ardından tekrar sysexit fonksiyonu ile 3’e geri düşürülür. Ayrıca unutmadan, kesmeler de iptal ediliyor.) Örneğin IA32_SYSENTER_EIP isimli MSR(Model-specific register)‘nin değerini okumak için rdmsr komutunu 176 değeri ile çağırabiliriz;

kd> rdmsr 176
	msr[176] = 00000000`8053d750

Bu adresi de eğer disassemble edersek en sonunda fonksiyonu çağıran kodlara ulaşmış olacağız.. 2e kullanıldığı zaman da en sonunda buraya ulaşacağız, yazının ilerleyen kısmında unutmazsam göstermeye çalışıcam.

kd> u 8053d750
nt!KiFastCallEntry:
	8053d750 b923000000   mov   ecx,23h
	8053d755 6a30      push  30h
	8053d757 0fa1      pop   fs
	8053d759 8ed9      mov   ds,cx
	8053d75b 8ec1      mov   es,cx
	8053d75d 8b0d40f0dfff  mov   ecx,dword ptr ds:[0FFDFF040h]
	8053d763 8b6104     mov   esp,dword ptr [ecx+4]
	8053d766 6a23      push  23h

Gördüğünüz gibi bu adres KiFastCallEntry‘nin adresini veriyor. Yani sysenter çalıştığında CPU EIP yazmacına bu adresi alarak devam ediyor. Ayrıca sysenter’ın kullandığı iki adet daha, yani toplamda üç adet MSR vardır. (Tabii daha bissürü MSR var.) Bunlar;

Model Specific Register Index
IA32_SYSENTER_CS 0x174
IA32_SYSENTER_ESP 0x175
IA32_SYSENTER_EIP 0x176


rdmsr ve wrmsr instructionları kullanarak bu değerleri okuyabilir, değiştirebilirsiniz. Bu da zararlı biri için demektir ki bu adresin değiştirilmesi demek, tüm API çağrılarından önce kendi kodumuzu çalıştırabiliriz demek. Neyse. Devam edelim.

Şimdi şunu kendimize sormamız lazım, Windows geriye dönük uyumluluğunu nasıl koruyor ? Yani ya sysenter desteği olmayan bir bilgisayara windows kurulursa ne olacak ? Bu sorunun üstesinden gelebilmek için sistem çağrısını yapan kod parçası KUSER_SHARED_DATA yapısı içerisinde bulunan SystemCallStub isimli bir alanda saklanıyor. Yani kısaca bu da şu demek, Windows işlemciyi kontrol ediyor ve eğer sysenter desteği olmayan bir sistemde çalışıyorsa(SEP biti 0) buraya int 2e için gereken stub, aksi durumda sysenter için gereken stub koyuluyor..

KUSER_SHARED_DATA Yapısı ve SystemCallStub

Kısaca incelemek gerekirse öncelikle WinDbg ile KUSER_SHARED_DATA yapısını okuyalım.

0:000> !kuser
	_KUSER_SHARED_DATA at 7ffe0000
	TickCount:  fa00000 * 0001ca2d (0:00:30:32.703)
	TimeZone Id: 1
	ImageNumber Range: [14c .. 14c]
	Crypto Exponent: 0
	SystemRoot: 'C:\WINDOWS'
0:000> dt _KUSER_SHARED_DATA 7ffe0000
ntdll!_KUSER_SHARED_DATA
  +0x000 TickCountLow   : 0x1d850
  +0x004 TickCountMultiplier : 0xfa00000
  +0x008 InterruptTime  : _KSYSTEM_TIME
  +0x014 SystemTime    : _KSYSTEM_TIME
  +0x020 TimeZoneBias   : _KSYSTEM_TIME
  +0x02c ImageNumberLow  : 0x14c
  +0x02e ImageNumberHigh : 0x14c
  +0x030 NtSystemRoot   : [260] 0x43
  +0x238 MaxStackTraceDepth : 0
  +0x23c CryptoExponent  : 0
  +0x240 TimeZoneId    : 1
  +0x244 Reserved2    : [8] 0
  +0x264 NtProductType  : 1 ( NtProductWinNt )
  +0x268 ProductTypeIsValid : 0x1 
  +0x26c NtMajorVersion  : 5
  +0x270 NtMinorVersion  : 1
  +0x274 ProcessorFeatures : [64] ""
  +0x2b4 Reserved1    : 0x7ffeffff
  +0x2b8 Reserved3    : 0x80000000
  +0x2bc TimeSlip     : 0
  +0x2c0 AlternativeArchitecture : 0 ( StandardDesign )
  +0x2c8 SystemExpirationDate : _LARGE_INTEGER 0x0
  +0x2d0 SuiteMask    : 0x110
  +0x2d4 KdDebuggerEnabled : 0x3 
  +0x2d5 NXSupportPolicy : 0x2 
  +0x2d8 ActiveConsoleId : 0
  +0x2dc DismountCount  : 0
  +0x2e0 ComPlusPackage  : 0xffffffff
  +0x2e4 LastSystemRITEventTickCount : 0x1ca6c7
  +0x2e8 NumberOfPhysicalPages : 0x3ff7c
  +0x2ec SafeBootMode   : 0 
  +0x2f0 TraceLogging   : 0
  +0x2f8 TestRetInstruction : 0xc3
  +0x300 SystemCall    : 0x7c90e510
  +0x304 SystemCallReturn : 0x7c90e514
  +0x308 SystemCallPad  : [3] 0
  +0x320 TickCount    : _KSYSTEM_TIME
  +0x320 TickCountQuad  : 0
  +0x330 Cookie      : 0x193c8d2d

Buradaki SystemCall kısmında bulunan adresi disassemble edersek; (diğer alanlar da oldukça önemli, vakit buldukça buralarda gezinmek iyi bir fikir:)

0:000> u 0x7c90e510
ntdll!KiFastSystemCall:
	7c90e510 8bd4      mov   edx,esp
	7c90e512 0f34      sysenter
ntdll!KiFastSystemCallRet:
	7c90e514 c3       ret
	7c90e515 8da42400000000 lea   esp,[esp]
	7c90e51c 8d642400    lea   esp,[esp]
ntdll!KiIntSystemCall:
	7c90e520 8d542408    lea   edx,[esp+8]
	7c90e524 cd2e      int   2Eh
	7c90e526 c3       ret

Gördüğünüz gibi sysenter komutunu çalıştıracak olan fonksiyon burada bulunuyor. Ayrıca 7ffe0000 adresindeki _KUSER_SHARED_DATA yapısının +300 ilerisindeki değer de bahsettiğimiz SystemCallStub’a bir pointerdır : u poi(7ffe0000+300)

Benim kullandığım XP işletim sisteminde sysenter kullanılıyor fakat dilerseniz önceden kullanılan, 2e versiyonunu da görebilirsiniz.

0:000> u ntdll!KiIntsystemCall
ntdll!KiIntSystemCall:
	7c90e520 8d542408    lea   edx,[esp+8]
	7c90e524 cd2e      int   2Eh
	7c90e526 c3       ret
	7c90e527 90       nop

IDT tablosunu dump ederek bu kesmede ne bulunduğunu da görebiliriz.

kd> !idt 2e
Dumping IDT:

2e:	8053d691 nt!KiSystemService

kd> u nt!KiSystemService
nt!KiSystemService:
	8053d691 6a00      push  0
	8053d693 55       push  ebp
	8053d694 53       push  ebx
	8053d695 56       push  esi
	8053d696 57       push  edi
	8053d697 0fa0      push  fs
	8053d699 bb30000000   mov   ebx,30h
	8053d69e 668ee3     mov   fs,bx

Gördüğünüz üzre bu kesme sayesinde de sysenter’da olduğundan biraz daha farklı olarak önce KiSystemService ardından da KiFastCallEntry‘ye geliyoruz.KiSystemServicei disassemble ederseniz bir süre sonra kodun KiFastCallEntrye dallanacağını görebilirsiniz. Özetle her iki çağırma şeklinde de en son çağrılan Hatta alıştırma olması için biraz abartıp IDT tablosundan 2e değerini de dump edebiliriz.

Buradan sonraki başlığa kadar olan IDT ve GDT kısmını kafanız karışmasın istiyorsanız ve ayrıca yapı hakkındaki ilk 3 yazıyı okumadıysanız lütfen es geçin.

kd> !descriptor idt 2e
	------------------- Interrupt Gate Descriptor --------------------
	IDT base = 0x8003F400, Index = 0x2e, Descriptor @ 0x8003f570
	8003f570 91 d6 08 00 00 ee 53 80 
	Segment is present, DPL = 3, System segment, 32-bit descriptor
	Target code segment selector = 0x0008 (GDT Index = 1, RPL = 0)
	Target code segment offset = 0x8053d691
	------------------- Code Segment Descriptor --------------------
	GDT base = 0x8003F000, Index = 0x01, Descriptor @ 0x8003f008
	8003f008 ff ff 00 00 00 9b cf 00 
	Segment size is in 4KB pages, 32-bit default operand and data size
	Segment is present, DPL = 0, Not system segment, Code segment
	Segment is not conforming, Segment is readable, Segment is accessed
	Target code segment base address = 0x00000000
	Target code segment size = 0x000fffff

Önceki yazılarda bahsettiğim Interrupt Gate(Kesme Kapısı) tanımlayıcısı ve Kod segmenti tanımlayıcısı işte gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Elimizdeki verileri de kısaca özet geçmemiz gerekirse;

Burada raw data’nın 91d6 0800 00 e e 5380 olduğunu görmekteyiz. Kesme kapıları hatırlarsanız 64 bit idi. Ve yapısı basit olarak şöyleydi:

+------+--------+---+---+-+---+-+------+
|Offset|Selektör| 0 |Tip|S|DPL|P|Offset| 
| 16 |  16  | 8 | 4 |1| 2 |1| 16 |  
+------+--------+---+---+-+---+-+------+
 91d6  0800  00 e -- e -- 5380

Ve buradan çıkardığımız sonuç da şu oluyor,

 • DPL = 3 (DPL bit olarak 11)
 • Selektör -> 0000100000000 0 00 = decimal(0800) -> 00=RPL, 0=TI(Yani GDT), GDT İndex=1
 • Offset1+Offset2 = 8053d691 -> Yani nt!KiSystemService’nin adresi.

Ayrıca bir de gördüğünüz gibi GDT için bi raw data var elimizde : ff ff 00 00 00 9b cf 00

Bunu da GDT tanımlayıcı yapısına göre ayırırsanız komutumuzun sonucunda elde ettiğimiz bilgileri elde edersiniz. Ortalığı daha da karıştırmamak için buna girmiyorum. Zaten API çağrılarından girdik nasıl olduysa IDT yapılarına kadar girdik. Önünü alamıyoruz… Neyse, şimdi son olarak çağırılan fonksiyonun nasıl anlaşıldığını öğrenelim.

Çağırılan Fonksiyon Nasıl Belirleniyor ?

Hatırlarsanız CreateFile fonksiyonu ile yola çıkmıştık. Peki bu son aşamaya geldiğimizde, KiFastCallEntry çağırdığımız fonksiyonu nasıl anlıyor ? Cevap SSDT(System Service Descriptor Table) olarak bilinen KiServiceTableda saklı. Hatırlarsanız, ntdll!NtCreateFilea bakarsak, SystemCallStub çağırılmadan önce EAX yazmacına 25h, yani NtCreateFile fonksiyonunun ordinal değeri atılmıştı. İşte KiFastCallEntry bu değeri kullanarak çağrıyı yapıyor. Örneğin basitçe bu tablodaki her değer 4 byte olduğuna göre, tabloadresi+4*25 ifadesiyle fonksiyonumuza ulaşabiliriz. Bakalım;

kd> dds nt!KiServiceTable+4*25 l5
	80501d14 8056e46e nt!NtCreateFile
	80501d18 8056de4c nt!NtCreateIoCompletion
	80501d1c 805cbb76 nt!NtCreateJobObject
	80501d20 805cb8ae nt!NtCreateJobSet
	80501d24 8061af8c nt!NtCreateKey

Görüldüğü gibi NtCreateFile fonksiyonuna ulaşmış oluyoruz. İşte KiFastCallEntry de aynen bu şekilde bu fonksiyonu gerekli parametreleri de hazırlayıp çağırıyor. Ayrıca meraklıları için bu tablonun adresi KeServiceDescriptorTable isimli tabloda tutuluyor.

kd> dds nt!KeServiceDescriptorTable l3
	805531a0 80501c80 nt!KiServiceTable
	805531a4 00000000
	805531a8 0000011c

Her iki örnekteki l ile belirtilen kaç adet girdinin gösterileceğidir. Son olarak açıklayıcı olması için her iki durumda da çağrının nasıl gerçekleştirildiğini görsel olarak görelim.

Öğrenmesi ve anlatması gerçekten güç bir şey. Ama elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de anlaşılmamış bir kısım olursa lütfen yorumlarda çekinmeden sorun, bunları yazıyorum ama sanırım kimse okumuyor, arada bir umutsuzluğa düşmüyorum değil. Sonraki yazıda benim de kafamı çok karıştırmış olan Ntxxx ve Zwxxx şeklindeki fonksiyonların farkını anlatmayı hedefliyorum. Veyahut öneri gelirse ordan da gidebilirim!

Sevgiler, teşekkür ederim.