ring0.info

  1. APC nedir? Nasıl kullanılır?
  2. Windows Çekirdeğindeki Bazı Temel Veri Yapıları
  3. TLS yapısı ve kullanımı
  4. Heap hakkında notlar
  5. Sürücülerde IOCTL Kullanımı
  6. PE Dosya Formatına Dalış
  7. Kancalama Sanatı - IDT
  8. Kancalama Sanatı - SSDT
  9. Adres Dönüşümü, PAE, Sayfalama
  10. Zw ve Nt Öntakılarının Farkı Nedir?