ring0.info

2018

Windows Çekirdeğini Çıtlatıyoruz - NULL Gösterici Çağırımı

Windows Çekirdeğini Çıtlatıyoruz - Yığın Taşması

KVM sanal makine gizleme

2017

Sistem Bildirim Rutinlerinin Özeti

Wanacry ve solucanının minik bir analizi

GCHQ Soru Çözümleri

ÇMHA Tespiti İçin Minik Bir Yöntem

İş Öğelerini Listeleme ve Windbg TM

2016

Sednit Çekirdek Modülü Analizi

Kilitler, Kilitlenme ve Eşzamanlama

APC nedir? Nasıl kullanılır?

Windows Çekirdeğindeki Bazı Temel Veri Yapıları

TLS yapısı ve kullanımı

Heap hakkında notlar

Sürücülerde IOCTL Kullanımı

2015

PE Dosya Formatına Dalış

Kancalama Sanatı - IDT

Kancalama Sanatı - SSDT

Adres Dönüşümü, PAE, Sayfalama

Zw ve Nt Öntakılarının Farkı Nedir?

API Çağrıları, System Call Dispatcher ve Dahası

2014

SafeSEH ve Stack Cookie Korumalarının Atlatılması

UPX Manuel Olarak Unpack Etmek

Seh Tabanli Zafiyetlerin Exploit Edilmesi

Shellcode'a Atlamak

Stack Tabanlı Zafiyetlerin Exploit Edilmesi

PE için python Modülü

PE Başlığı ve Export Table

2013

Stack Overflow Zafiyetleri

Debugging'e Giriş

İşletim Sistemlerinde Kesme ve İstisna Yönetimi

Korumalı Modda Erişim Kontrolleri

Hafıza yönetimi, Sayfalama ve Segmentasyon 2

Hafıza yönetimi, Sayfalama ve Segmentasyon 1

Korumalı Mod ve i386 Mimarisi

Bootloader nedir ? Nasıl yazılır ?

Linux Process Yapısı

Linux Sistem Çagrıları

Kernel Modülü Programlama